Herb

Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego

W dniu 26 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy Domaszowice zostały wręczone Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP dla dwóch par z terenu Gminy Domaszowice. Medale z rąk Wójta Gminy Zenona Kotarskiego otrzymali państwo  Teofila i Jan Nowakowie z Włoch oraz państwo Stefania i Eugeniusz Czajka z Siemysłowa. Wójt oprócz medali wręczył wyróżnionym parom kwiaty oraz listy gratulacyjne i upominki. Po części oficjalnej goście przy kawie  podzielili się wspomnieniami z dnia swojego ślubu.

Państwo Nowakowie pochodzą ze Wschodu. Pani Teofila urodziła się w miejscowości Staryki 7 sierpnia 1942 roku, pan Jan urodził się 12 kwietnia 1939 roku i pochodzi z miejscowości Nesterowce. Pobrali się 29 września 1962 roku w Wołczynie. Pan Jan przez wiele lat pracował w Kółku Rolniczym we Włochach, a następnie w MPGKiM w Namysłowie,  ponadto wspólnie z żoną prowadził gospodarstwo rolne. Wychowali piątkę dzieci (Jolantę, Małgorzatę, Jarosława, Marka i Magdalenę) i doczekali się ośmiorga wnucząt. Obecnie przebywają na emeryturze.

tn_aaDługoletnie pożycie małżeńskie.jpeg

Państwo Czajka także urodzili się na Wschodzie – pani Stefania 8 września 1940 roku w Tarnopolu, a pan Eugeniusz to rodowity Lwowiak, urodził się 13 lipca 1938 roku. Po przyjeździe do Polski zamieszkali w Siemysłowie i tam mieszkają do dziś. Pobrali się 7 lipca 1962 roku w Domaszowicach. Pan Eugeniusz pracował przez jakiś czas w zakładzie kamieniarskim w Wołczynie, a pani Stefania prowadziła bibliotekę i klubokawiarnię w Siemysłowie. Później pracowali we własnym zakładzie betoniarskim. Obecnie są emerytami. Wychowali córkę Mariolę i syna Jerzego, doczekali się wnuczki i wnuka, a także obecnie 4-letniej prawnuczki Maji.

Jubilatom jeszcze raz gratulujemy tak długiego stażu i życzymy długich lat spędzonych wspólnie w zdrowiu i szczęściu.

tn_aaDługoletnie pożycie małżeńskie (2).jpeg

×

×

Przejdź do góry