Herb

Gręboszów

Najstarsza zachowana wiadomość o wsi pochodzi z roku 1300. Gręboszów należał wówczas do biskupstwa wrocławskiego pod nazwą Grambossow. W 1353 wieś wymieniona była w księdze wyposażenia biskupstwa wrocławskiego jako Gramschow i obowiązana była do służb na rzecz grodu w Namysłowie. Około 1530 roku protestanci zajęli istniejący we wsi kościół, który prawdopodobnie powstał przed 1517 rokiem. W 1650 roku po wojnie trzydziestoletniej wieś kupiła rodzina Prittwitz-Gaffron, a dzierżawcą jej był Hipolit Hoffmann. W 1653 roku kościół przejęli przy udziale cesarskiej komisji rewindykacyjnej z powrotem katolicy. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Petricius. Jeden z dzwonów świątyni pochodził z roku 1613 fundacji A. Kottulińskiej odlany przez J. Goetza we Wrocławiu. Drugi został odlany w roku 1730 dla wsi Strzelce przez ludwisarzy S. i S. Goetzów. W roku 1741 Prusy zajęły siłą Śląsk, a Gręboszów znalazł się pod ich panowaniem. W roku 1795 wieś z pałacem zbudowanym w 1782 roku przez Jana M. Prittwitz-Gaffron, należała do Prittwitza v. Henkel. W roku 1804 dobudowano zachodnie skrzydło pałacu. We wsi znajdował się szpital, mieszkało 6 służebnych chłopów, 5 wolnych ogrodników, 18 zagrodników, pracował młyn-wiatrak, był 1 kowal, szkoła ewangelicka, gorzelnia, karczma, dwa folwarki, łącznie 46 dymów i 304 mieszkańców.

Gręboszów0001.jpeg

Wieś wyposażona była w sikawkę strażacką. Był również las dworski. W roku 1844 Gręboszów należał do grafiny v. Donnermark. We wsi znajdowało się wówczas 50 domów, folwark, 513 mieszkańców (w tym 121 katolików), kościół katolicki i szkoła ewangelicka. Pracował dalej młyn-wiatrak, czynna była cegielnia. W roku 1828 majątek został sprzedany. W latach 1897-99 wybudowano murowany kościół p.w. św. Katarzyny według projektu architektów Bofally i Milarda z Londynu. Stary obiekt używano jako cmentarny, a od 1939 roku był w ruinie. Majątek Gręboszów obejmował wówczas 1725 ha. W roku 1939 mieszkało we wsi 398 katolików i 239 protestantów. Do szkoły uczęszczało 144 dzieci. Do Gręboszowa należał przysiółek Smolarka (Pechhütte). Dnia 20 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła wieś.

Na podstawie "Monografii Gminy Domaszowice" wg R. Majchera

 

×

×

Przejdź do góry