Herb

Tydzień na Sportowo

Gminny Związek Ludowe Kluby Sportowe w Domaszowicach w dniach 23-27 lipca 2012 r. na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach przeprowadził dla dzieci i młodzieży z terenu  gminy  Domaszowice spotkania plenerowe pn. „Tydzień na sportowo”. Podczas spotkań odbyły się  zajęcia sportowe – gry i zabawy, konkursy, quizy i zagadki. Ponadto organizatorzy przeprowadzili pogadanki na temat szkodliwości stosowania używek i środków odurzających oraz zachęcali dzieci i młodzież do prowadzenia zdrowego stylu życia. W każdym dniu wszyscy uczestnicy mieli zapewniony posiłek, słodycze oraz napoje.  Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego ufundowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domaszowicach.

W ostatnim dniu sportowego tygodnia został zorganizowany wyjazd nad zalew do Starego Olesna, który był największą atrakcją tych spotkań. Organizatorzy składają podziękowania Wójtowi Gminy Domaszowice – Zenonowi Kotarskiemu za nieodpłatne  udostępnienie autobusu oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za ufundowanie nagród. Ponadto dziękują  Halinie Nieśpiałowskiej, Marcie Fic, Czesławowi Grabowskiemu oraz Edwardowi Uramowi za pomoc w zorganizowaniu „Tygodnia na sportowo”.

×

×

Przejdź do góry