Herb

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Polkowskiem

Sukces uczennic z Polkowskiego w konkursie plastycznym

Uczniowie kl. I i II brali udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Pierwszy dzień w szkole? Więc opowiem Ci o bezpieczeństwie” organizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Fundację Pro-Lege w Opolu. Konkurs miał na celu stworzenie ilustracji do elementarza z zakresu bezpieczeństwa. Konkurs  przeznaczony był dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej i miał na celu  upowszechnienie wśród uczniów  wiedzy o bezpieczeństwie osobistym oraz kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Julia Opala z klasy II zajęła I miejsce na szczeblu powiatowym, natomiast praca Julii Marciniszyn z klasy I została wyróżniona. Dziewczynki otrzymały dyplomy i liczne nagrody.

tn_Sukces uczennic z Polkowskiego w konkursie plastycznymJPG.jpeg

***

Wycieczka do pracowni ceramicznej w Markotowie

Dnia 30 maja 2012 r. dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Polkowskiem uczestniczyły w całodniowej wycieczce do pracowni ceramicznej w Markotowie. Celem wycieczki było przybliżenie pracy ceramika, garncarza oraz poznanie pracowni garncarskiej. 

tn_Wycieczka do pracowni ceramicznej w Markotowie2.jpeg

tn_Wycieczka do pracowni ceramicznej w Markotowie1.jpeg

Część dydaktyczna  przybliżyła dzieciom pracę garncarza, natomiast część praktyczna pozwoliła na zabawę i eksperymenty z gliną. Dzieci miały możliwość wykazania się wyobraźnią, pomysłowością, a także doskonalić swoje sprawności manualne. Przedszkolaki próbowały również swoich możliwości na kole garncarskim, tworząc różne naczynia. 

tn_Wycieczka do pracowni ceramicznej w MarkotowieJPG.jpeg tn_Wycieczka do pracowni ceramicznej w Markotowie.jpeg 

Po zabawie praktycznej z gliną przyszedł czas na zabawy na świeżym powietrzu i podziwianie wyrobów wikliniarskich. Było wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polkowskiem- pani Elżbieta Idzi serdecznie dziękuje Wójtowi Gminy – Zenonowi Kotarskiemu  za udostępnienie autobusu szkolnego.

***

Dni Otwarte Lasów Państwowych

Dnia 1 czerwca 2012 r. uczniowie i przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Polkowskiem brali udział w „Dniach Otwartych Lasów Państwowych”. Organizatorem spotkania było  Nadleśnictwo Namysłów. Wyprawę do lasu poprzedziła pogawędka przeprowadzona przez Leśniczego Jana Nowaka. Przybliżył on uczestnikom zasady prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, opowiedział o mieszkańcach  lasów oraz o zasadach ochrony przyrody. Wycieczki do lasu nie była w stanie popsuć nawet niezbyt ładna pogoda. Wielką atrakcją było pieczenie kiełbasek na ognisku. W  pikniku uczestniczył również Wójt Gminy Domaszowice – Zenon Kotarski, który obdarował dzieci słodyczami z okazji Dnia Dziecka.

tn_Dni otwarte Lasów Państwowych.jpeg 

tn_Dni otwarte Lasów PaństwowychJPG.jpeg

Od Nadleśnictwa uczniowie otrzymali liczne gadżety, foldery, ulotki, ołówki i długopisy. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polkowskiem – pani Elżbieta Idzi  dziękuje Nadleśnictwu Namysłów, a przede wszystkim leśniczemu  - panu Janowi Nowakowi za zorganizowanie spotkania.

×

×

Przejdź do góry