Herb

PAMIĘTAJ TWOJA KREW - RATUJE ŻYCIE....

"Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata."

Święty Jan Paweł II

Tymi słowami Święty Jan Paweł II podziękował wszystkim krwiodawcom za ich gest oraz zachęcała wszystkich do podjęcia decyzji zostania honorowym dawcą krwi w dniu  Światowego  Dnia Krwiodawców 14 czerwca 2004 r.

Poniżej przybliżymy ideę honorowego krwiodawstwa w Polsce, mając nadzieję, że poszerzymy grono honorowych krwiodawców w naszym regionie.

Krew należy do najpotężniejszych leków, jakimi dysponuje medycyna. Jest niezbędnym lekiem dla ofiar wypadków drogowych, dzieci i dorosłych walczących z rakiem, dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny. Zapotrzebowanie na krew i jej składniki jest zawsze i ciągle wzrasta.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu serdecznie zaprasza do honorowego oddania krwi. Przypominamy, że na terenie województwa opolskiego krew można oddać w siedzibie RCKiK w Opolu na ul. Kośnego 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.30 oraz w podległych Oddziałach Terenowych w:

 • Brzegu  ul. Mossora 1 (godz. 7.00 -12.30) od poniedziałku do piątku, 
 • Nysie ul. Piłsudskiego 47 (7.00 - 11.00) od poniedziałku do piątku,
 • Kędzierzynie - Koźlu ul. Koszykowa 5 B (7.00 - 11.00) od poniedziałku do piątku,
 • Kluczborku ul. Katowicka 26 (7.00 - 12.30) od poniedziałku do piątku.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu dzięki życzliwości przedstawicieli wielu instytucji organizuje również wyjazdowe akcje poboru krwi na terenie całego województwa w ten sposób docierając do dawców i kandydatów na dawców, którzy z różnych przyczyn nie mogą zgłosić się do Centrum Krwiodawstwa lub Oddziałów Terenowych. Taką akcję chcielibyśmy zorganizować na terenie Gminy Domaszowice dlatego chętnych do wzięcia w niej udziału lub pragnących dowiedzieć się czegoś więcej prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Domaszowice pok. nr 5 lub pod nr tel. 77/ 4108250 wew. 111 – Katarzyna Sławska.

MOŻESZ ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ JEŚLI:  

 • masz  18-65 lat i masz przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem,
 • masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50 kg),
 • nie chorowałeś na żółtaczkę, kiłę, łuszczycę, cukrzycę,
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, zabiegów endoskopowych, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
 • nie masz ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego.

ZALETY HONOROWEGO KRWIODAWSTWA:      

 • satysfakcja, że moja krew może uratować życie,
 • dzień oddawania krwi jest wolny od pracy,
 • możliwość poznania wykonanych  badań laboratoryjnych (grupa krwi, morfologia, badania wirusologiczne).
 • ekwiwalent żywnościowy o równowartości energetycznej oddanej krwi -  (czekolady),

Oddajesz 450 ml krwi, co stanowi jedynie 8-9% ogólnej objętości krwi krążącej dorosłego człowieka, a Twój organizm odtworzy utraconą ilość krwi bardzo szybko.

PRZED ODDANIEM KRWI LUB JEJ SKŁADNIKÓW NALEŻY:

 • być wyspanym, 
 • w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić około 2 litry płynów,
 • spożyć lekkostrawny posiłek,
 • ograniczyć palenie papierosów,
 • nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
×

×

Przejdź do góry