Herb

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach na podstawie decyzji Starosty Namysłowskiego z dnia 14 listopada 2013 r. znak: ZKO.5311.4.2013.HD przeprowadziła zbiórkę publiczną na terenie powiatu Namysłowskiego w terminie od 10 grudnia 2013 do dnia 18 lipca 2014 r.

1. Suma zebranych datków pieniężnych wyniosła, według poniższych form zbiórki:

a)

 • dobrowolne wpłaty na konto nr 02 8890 0001 0112 1692 2001 0002  -10 500 zł,
 • datki do puszek kwestarskich - 452,97 ,
 • sprzedaż cegiełek wartościowych - 45 zł,

          Razem 10997,97 zł

b) Inne: odsetki bankowe - 1,43 zł

          Razem zebrano: 10999,40 zł

2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek wartościowych w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej łącznie 45 zł.

a)

 • nominał - 5 zł,
 • ilość sprzedanych cegiełek - 3  szt.,
 • łączna kwota pozyskana ze sprzedaży - 15 zł,

b)

 • nominał - 10 zł,
 • ilość sprzedanych cegiełek - 3 szt.,
 • łączna kwota pozyskana ze sprzedaży - 30 zł,

3. Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej ogółem wyniosły 73,99 zł, w tym rodzaj i wysokość kosztu:

 • skarbonka zamykana – 46,99 zł,
 • koszty transportu – paczki - 19 zł,
 • prowizje bankowe – 8 zł,

4.  Procentowy udział kosztów przeprowadzonej zbiórki publicznej w stosunku do zebranej kwoty wyniósł 0,6726 %.

5. Dochód ze zbiórki publicznej pomniejszony o koszty przeprowadzenia zbiórki wyniósł łącznie 10925,41 zł.

6. Dochód ze zbiórki publicznej pod nazwą: ”Zbiórka pieniędzy na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach” został przeznaczony na:

 • zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach,
 • kwota przeznaczona na w/w cel - 10 925,41 zł.

                                                                                                          Tomasz Topornicki

                                                                                                      Wiceprezes - Naczelnik

                                                                                                         OSP Domaszowice

×

×

Przejdź do góry