Herb

Gminna Biblioteka Publiczna

Edyta Matkowska
ul. Główna 26

46-146 Domaszowice
tel. 410 82 85, 410 82 50

e-mail:

www: http://www.gbp-domaszowice.wbp.opole.pl


Została powołana uchwałą Nr XVIII/214/2001 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Rada Gminy, która zapewnia jej środki niezbędne do jej utrzymania i rozwoju. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu. Celem Biblioteki jest zaspokojenie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności gminy Domaszowice oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Do zadań Biblioteki należy w szczególności:


-  gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

-  udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu oraz stosowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,

-  prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

-  organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym,

-  popularyzowanie książki i czytelnictwa,

-  współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy,

-  doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

-  prowadzenie pełnej dokumentacji zasobu bibliotecznego,

-  szczególna ochrona i konserwacja materiałów bibliotecznych wchodzących w skład zasobu.

×

×

Prev