Herb

WYJAZDY NA KOLONIE DZIECI Z TERENU GMINY DOMASZOWICE

W dniu 18 lipca 15. dzieci z terenu Gminy Domaszowice, z rodzin, w których istnieje problem z uzależnieniem, w wieku od 9 – 14 lat wyjechały na wypoczynek letni do Białego Dunajca (okolice Zakopanego). Kolonie zorganizowała firma LUTUR przy wsparciu środków z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głównym celem kolonii profilaktycznych jest taki wpływ na dzieci i młodego człowieka, by radziły sobie lepiej w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, rozwiązywaniu problemów, by lepiej rozumiały siebie, umiały współżyć i współdziałać z innymi.

Koloniści dowiedzą się, czym jest asertywność, kim jest osoba bezradna, czym są środki psychoaktywne, jak powinna wyglądać prawidłowa komunikacja interpersonalna.

Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach grupowych oraz indywidualnych na temat problemu uzależnień i przemocy domowej.

***  

14. lipca 2014 roku dwoje dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Domaszowice wyjechało na kolonie do Darłówka, której organizatorem było Kuratorium Oświaty w Opolu. W trakcie dwutygodniowego pobytu dzieci miały zapewnione mnóstwo atrakcji i z pewnością miło spędziły czas.  

×

×

Przejdź do góry