Herb

Zapytanie ofertowe na zakup płotu i ławek

Domaszowice, dnia 22.08.2014

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Przedmiot zamówienia

a) Zakup płotu drewnianego o wysokości   60 cm wraz z furtką (malowany dwukrotnie lakierobejcą) wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jego montażu – ilość 116,3 mb

b) Zakup ławek parkowych drewnianych z oparciem wykonanych na żeliwnej konstrukcji, dł. 150 cm – 2 szt.

 

2.   Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2014 r.

 

3.   Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

4.  Termin złożenia oferty: do 22 września 2014 r.

 

5.  Warunki płatności: przelew 14 dni

 

6.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marta Morga

 

7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

 

Inspektor ds. zamówień publicznych     

                                                                         i pozyskiwania środków unijnych

 

                                                                                    Marta Morga

×

×

Przejdź do góry