Herb

Zaproszenie na imprezę integracyjną

         PROW.jpeg

        Gmina Domaszowice 7. września br. na Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Domaszowicach organizuje imprezę integracyjną – Dożynki Gminne 2014, w ramach projektu „Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców LGD Stobrawski Zielony Szlak”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu małych projektów, Oś 4 Leader, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podczas imprezy planowana jest prezentacja stoisk wystawienniczych promujących turystykę na całym obszarze Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak. W związku z powyższym zapraszam wszystkie firmy działające na obszarze gmin: Domaszowice, Świerczów, Pokój, Murów, Namysłów, Lubsza, Łubniany i Popielów do zaprezentowania swojej oferty w zakresie usług turystycznych, tj. gospodarstwa agroturystyczne, twórców produktów charakterystycznych dla regionu, itp. Wszelkie atrakcje turystyczne mogą być prezentowane poprzez stoiska wystawiennicze lub poprzez przekazanie materiałów informacyjnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 77/410-82-50 wew. 111 do dnia 3. września 2014 r. w celu ustalenia szczegółów.

         Dodatkowo podczas imprezy zostanie zorganizowany Turniej Gmin, podczas którego będą przeprowadzone konkurencje dot. wiedzy na temat Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak i gmin wchodzących w jej skład oraz konkurencje sprawnościowe. Zapraszam do udziału w Turnieju - Regulamin Turnieju Gmin oraz formularz zgłoszeniowy przesyłam w załączeniu.

            W związku z wolnymi miejscami w "Turnieju Gmin" informujemy, że rekrutacja drużyn chętnych do startu została przedłużona do 3 września br., każda z Gmin może wystawić więcej niż 1 drużynę (ilość miejsc w Turnieju ograniczona o zakwalifikowaniu drużyny decyduje kolejność zgłoszeń). Dla uczestników Turnieju zostały przewidziane atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do zgłaszania swoich drużyn!

×

×

Przejdź do góry