Herb

Zapytanie cenowe - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę farm wiatrowych

                             

Domaszowice, dnia 19.08.2014

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy farmy wiatrowej w gminie Domaszowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę farm wiatrowych

  1. Termin realizacji zamówienia 30 września 2015 r.
  2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

  1. Termin złożenia oferty: do 5 września 2014 r.
  2. Warunki płatności: przelew 14 dni
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Stanisława Kramarz
  4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

Inspektor ds. zamówień publicznych     

                                                                                                     i pozyskiwania środków unijnych

                                                                                                                               Marta Morga

PDFzałącznik graficzny.pdf (921,10KB)

×

×

Przejdź do góry