Herb

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób planujących założyć działalność gospodarczą

 Punkt informacyjny.jpeg

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu

zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na otwarcie działalności gospodarczej do 40 000 zł,-

na spotkanie informacyjne w dniu 14 sierpnia 2014r. o godz. 12.00

do Starostwa Powiatowego w Namysłowie – (sala konferencyjna II piętro) Plac Wolności 12A

Nabory wniosków prowadzone będą przez trzech operatorów wyłonionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  w ramach działania 6.2

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

  1. Stowarzyszenie Promocja Przedsiebiorczości w Opolu
  2. Uniwersytet Opolski w Opolu
  3. Consultor Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach  

W ramach projektu możliwe będzie wsparcie osób zamieszkujących woj. opolskie. Projekt jest w całości skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo i jednocześnie należących do jednej z grup znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób w wieku 18 – 30 lat i/lub niepełnosprawnych i/lub długotrwale bezrobotnych i/lub w wieku powyżej 50 roku życia i/lub osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Projekt zapewnia realizacje trzech form wsparcia, tj. szkolenia, jednorazowa dotacja inwestycyjna  oraz wsparcie pomostowe przez okres 6/12 mc. 

      Więcej informacji i rekrutacja: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23  p. I tel. 77 444 17 78; 77 444 1202 lpi.brzeg@opolskie.pl

×

×

Przejdź do góry