Herb

Kanalizacja i plac zabaw w Gręboszowie oddane do użytku

Dnia 2 grudnia 2011 r. odbył się uroczysty odbiór zadań pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie” oraz „Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez utworzenie miejsca wypoczynku i spotkań wraz z budową placu zabaw w Gręboszowie” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Odbiór pierwszej wybudowanej na terenie Gminy Domaszowice kanalizacji nastąpił przy obiekcie przepompowni ścieków. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy – Zenon Kotarski, Prezes firmy „Lech-Instal” z Myśliborzyc – Lesław Chort, Prezes „Ekowod” w Namysłowie – Artur Masiowski oraz sołtys wsi – Jan Sobas, Ksiądz proboszcz Parafii Strzelce - Andrzej Paliszek-Saładyga poświęcił obiekt.

tn_KANALIZACJA I PLAC ZABAW W GRĘBOSZOWIE ODDANE DO UŻYTKU1.jpeg

tn_KANALIZACJA I PLAC ZABAW W GRĘBOSZOWIE ODDANE DO UŻYTKU.jpeg

Następnie wszyscy przybyli goście udali się na miejsce wypoczynku i spotkań wraz z placem zabaw, gdzie oficjalnego odbioru zrealizowanego zadania oraz uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy – Zenon Kotarski, Prezes Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak – Jacek Płaczek, Prezes firmy „Lech-Instal” – Lesław Chort, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Namysłów – Paweł Bak oraz Prezes LZS „Burza” Gręboszów – Jan Sobas. Obiekt został również poświęcony przez księdza proboszcza Parafii Strzelce - Andrzeja Paliszka-Saładygę.

tn_KANALIZACJA I PLAC ZABAW W GRĘBOSZOWIE ODDANE DO UŻYTKU2.jpeg

Po odbiorach w terenie zaproszeni goście spotkali się w świetlicy wiejskiej, gdzie sołtys wsi, a jednocześnie Prezes LZS „Burza” Gręboszów – Jan Sobas przywitał wszystkich zebranych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Zenon Kotarski – Wójt Gminy, Jacek Płaczek – Prezes LGD Stobrawski Zielony Szlak w Pokoju, Barbara Zając – Wójt Gminy Pokój, ks. Andrzej Paliszek-Saładyga – Proboszcz Parafii Strzelce, Jan Nowak – Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice, Mieczysław Działański – Radny Gminy Domaszowice, Zdzisław Wesoły – były Sekretarz Gminy Domaszowice, Ewelina Moniuszko-Czuczwara – Skarbnik Gminy Domaszowice, Dagmara Bak, Stanisława Kramarz i Helena Małaczyńska – pracownicy Urzędu Gminy, Alicja Piasecka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Domaszowicach, Bożena Hendrysiak – Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolonego w Domaszowicach, Albina Kotarska – Wicedyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolonego  w Domaszowicach, Elżbieta Idzi – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polkowskiem, Władysław Krzempek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach, Wioleta Piłyp – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Domaszowicach, Artur Masiowski – Prezes „Ekowod” Namysłów wraz z pracownikami, Stanisław Górecki – Inspektor nadzoru, Lesław Chort – Prezes firmy „Lech-Instal” Myśliborzyce, Antoni Mędrala – kierownik robót, Małgorzata Horodyńska i Mirosław Drozd – pracownicy firmy „Lech-Instal” Myśliborzyce oraz Paweł Bak – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Namysłów. Na uroczystość przybyli również sponsorzy uroczystości, mieszkańcy sołectwa, członkowie Zarządu Ludowego Zespołu Sportowego „Burza” Gręboszów oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Gręboszowie na czele z Przewodniczącą – Elżbietą Kiełtyką.

tn_KANALIZACJA I PLAC ZABAW W GRĘBOSZOWIE ODDANE DO UŻYTKU4.jpeg

tn_KANALIZACJA I PLAC ZABAW W GRĘBOSZOWIE ODDANE DO UŻYTKU5.jpeg

Po powitaniu gości, głos zabrał Wójt Gminy – Zenon Kotarski oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak – Jacek Płaczek. Następnie zostały wręczone podziękowania dla osób, które zaangażowały się  w realizację projektów. Podziękowania za budowę kanalizacji wręczył Wójt Gminy – Zenon Kotarski, a za plac zabaw Prezes Ludowego Zespołu Sportowego „Burza” Gręboszów – Jan Sobas. Po części oficjalnej zebrani obejrzeli przedstawienie o tematyce ekologicznej w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach. Występ przygotowali Bożena Hendrysiak i Marek Matysik. Po części artystycznej wzniesiono toast lampką szampana, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gręboszowie zaprosiły wszystkich gości na przygotowany posiłek i ciasto.

tn_KANALIZACJA I PLAC ZABAW W GRĘBOSZOWIE ODDANE DO UŻYTKU7.jpeg

tn_KANALIZACJA I PLAC ZABAW W GRĘBOSZOWIE ODDANE DO UŻYTKU8.jpeg

Przypomnijmy, że zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gręboszowie” realizowane było w latach 2010- 2011 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w dniu 24.02.2010 r. Na to zadanie Gmina otrzymała także pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowo-Handlowe „Lech-Instal” z Myśliborzyc. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 5 przepompowni ścieków, położono sieć kanalizacyjną na trasie Gręboszów-Rychnów oraz wykonano 60 szt. przyłączy kanalizacyjnych na terenie wsi Gręboszów i 4 przepompownie przydomowe. Wartość zadania ogółem wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniosła 3.680.023,72 zł, w tym dofinansowanie 1.928.417 zł.

Z kolei projekt pod nazwą „Utworzenie miejsca wypoczynku i spotkań wraz z budową placu zabaw w Gręboszowie” został zrealizowany przez Ludowy Zespół Sportowy „Burza” Gręboszów w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek na realizację zadania złożony został w styczniu 2010 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w Pokoju. Ocena wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego trwała aż do miesiąca sierpnia 2011 r. Dnia 24 sierpnia 2011 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadania. Zadanie było realizowane przez 3 miesiące - od dnia podpisania umowy do listopada br. W ramach inwestycji wykonano plac zabaw z następującym wyposażeniem: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, przeplotnia, 2 sprężynowce: gepard i autko oraz 2 ławki z oparciem. Całkowity koszt zadania wyniósł 23.043,56 zł, w tym dofinansowanie  16.130,49 zł.

Sołtys wsi Gręboszów, a jednocześnie Prezes LZS „Burza” Gręboszów” pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które pomogły rzeczowo, finansowo, bądź pracą własną w realizacji zadania „Utworzenie miejsca wypoczynku i spotkań wraz z budową placu zabaw w Gręboszowie”. Szczególnie dziękuje: Wójtowi Gminy – Zenonowi Kotarskiemu, Prezesowi firmy „Lech-Instal” z Myśliborzyc – Lesławowi Chortowi, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Namysłów – Jackowi Podoskiemu, Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Namysłów – Pawłowi Bakowi, Prezesowi Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak – Jackowi Płaczkowi, Mieczysławowi Działańskiemu – Radnemu Gminy Domaszowice, Ewelinie Moniuszko-Czuczwarze – Skarbnikowi Gminy Domaszowice, Dagmarze Bak, Helenie Małaczyńskiej – pracownikom Urzędu Gminy, Bożenie Hendrysiak – Dyrektorowi Zespołu Gimnazjalno-Szkolonego  w Domaszowicach, Wiolecie Piłyp – Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Domaszowicach, Mirosławowi Drozdowi – pracownikowi firmy „Lech-Instal” Myśliborzyce, Monice Markowskiej – właścicielce Agencji Reklamowej z Namysłowa, Jackowi Tietz – Prezesowi „Cargo” Sp. z o.o. Namysłów, Danucie i Janowi Różańskim – „JANDAN” s.c. z Gręboszowa,  Krzysztofowi Kosmali – Prezesowi Fabryki Okien „Różańscy” w Kościerzycach, mieszkańcom Gręboszowa: Adrianowi Mielczarkowi, Markowi Myślińskiemu, Beacie Dobrzańskiej, Januszowi Jagielskiemu, Andrzejowi Bieszczotowi, Grzegorzowi Sobasowi, Danielowi Sobasowi, Grażynie Jędrasik, Grzegorzowi Jędrasikowi, Jarosławowi Sterczewskiemu. Dziękuje także Radzie Sołeckiej z Gręboszowa, Zarządowi LZS „Burza” Gręboszów oraz wszystkim pozostałym mieszkańcom Gręboszowa, którzy wsparli bądź finansowo, bądź przez swoją pracę realizowane zadanie.

×

×

Przejdź do góry