Herb

OTWARCIE ROZBUDOWANEJ STRAŻNICY OSP W SIEMYSŁOWIE

W dniu 21. czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej strażnicy OSP w Siemysłowie. Na uroczystość zostało zaproszonych wielu znamienitych gości i większość z Nich zaszczyciła organizatorów swoją obecnością. Dowódca uroczystości Naczelnik OSP Siemysłów druh Grzegorz Białkowski rozpoczął przekazując meldunek Prezesowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Namysłowie druhowi Henrykowi Serudze. Nastąpił przegląd oddziałów z jednoczesnym oddaniem honorów pocztom sztandarowym i wciągnięcie Flagi Państwowej na maszt. Odśpiewano Hymn Narodowy. Jako pierwszy głos zabrał Prezes OSP z Siemysłowie druh Zbigniew Feduch witając wszystkich przybyłych na uroczystość. Następnie wraz z Zenonem Kotarskim – Wójtem Gminy Domaszowice wręczyli podziękowania dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozbudowy strażnicy. Kolejno głos zajęli zaproszeni goście, którzy chcieli pogratulować inwestycji jednocześnie podkreślić zaangażowanie strażaków – ochotników w służbie lokalnej społeczności tzn.: Henryk Seruga – Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Namysłowie, Krzysztof Gacek – Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie, Roman Durski – Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Domaszowicach i Barbara Bednarz – Wójt Gminy Świerczów.  Następnie strażnica została poświęcona przez Ks. Kapelana OSP Krzysztofa Szczecińskiego i Ks. Proboszcza Parafii Siemysłów Piotra Bałtarowicza. Prezes OSP w Siemysłowie druh Zbigniew Feduch zaprosił do symbolicznego przecięcia wstęgi Zenona Kotarskiego – Wójta Gminy Domaszowice, Henryka Serugę – Prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Namysłowie, Krzysztofa Gacka – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie oraz Alicję Piasecką – Sekretarza Gminy Domaszowice. W trakcie przecięcia wstęgi rozbrzmiał dźwięk syreny strażackiej. Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali zaproszeni do obejrzenia nowootwartej strażnicy i na poczęstunek.

tn_Otwarcie rozbudowanej strażnicy 1 str.jpeg

Strażnica była rozbudowywana w trzech następujących po sobie etapach, trzeci i ostatni przewidywał wykonanie pomieszczeń na piętrze tj. dużej sali, biura, zaplecza kuchennego i łazienek oraz klatki schodowej. Poza tym teren przy strażnicy został wyrównany i utwardzony, a  plac wokół budynku został wyłożony kostką. Warto wspomnieć, że wiele prac zostało wykonanych przez strażaków OSP w Siemysłowie metodą gospodarczą. Środki finansowe w dużej mierze pochodziły z budżetu Gminy, sporym wsparciem był także sponsoring ze strony firmy WSB Parki Wiatrowe Sp. z o.o. z Wrocławia.

tn_Otwarcie rozbudowanej strażnicy 2 str.jpeg

Początkowo budynek obecnej strażnicy był dzierżawiony od PGL LP  Nadleśnictwo Namysłów, w 2010 r. dzięki wsparciu Zenona Kotarskiego – Wójta Gminy Domaszowice został on wykupiony za kwotę 28 725,42 zł. Po opracowaniu projektu rozbudowy z przebudową w roku 2011 przystąpiono do pierwszych prac, które polegały na wykonaniu fundamentów pod rozbudowaną w tej chwili część budynku i wykonaniu jednej kondygnacji wraz ze stropem i przyłączami technicznymi. I etap prac opiewał na kwotę 88 860,82 zł . Rok później wykonano drugą kondygnację oraz roboty wykończeniowe części garażowej, co kosztowało 418 933,18 zł. Ostatni etap prac realizowany był w 2014 roku na kwotę 61 988,35 zł. Ogółem wartość wszystkich prac, począwszy od wykupu budynku w roku 2010, skończywszy na roku 2014, to kwota 628 507,77 zł.

tn_Otwarcie rozbudowanej strażnicy 2 str,.jpeg

Strażnica prezentuje się wspaniale, jest czego gratulować mieszkańcom Siemysłowa, a przede wszystkim Strażakom OSP RP w Siemysłowie.

tn_Otwarcie rozbudowanej strażnicy 2 str,,,.jpegtn_Otwarcie rozbudowanej strażnicy 2 str;.jpegtn_Otwarcie rozbudowanej strażnicy 2 str...jpeg

×

×

Przejdź do góry