Herb

OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA I KARTA DUŻEJ RODZINY

Urząd Gminy Domaszowice informuje, że Gmina Domaszowice przystąpiła do programu „Opolska Karta Rodziny i Seniora”. Karta wydana w ramach tego programu uprawnia do zniżek oferowanych przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Karta będzie wydawana mieszkańcom Gminy Domaszowice posiadającym 2 i więcej dzieci do 18. roku życia, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzicom wychowującym dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, które nie ukończyło 26. roku życia, a także osobom starszym, po 65. roku życia.

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dostępne są w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Dodatkowe informacje, włącznie z listą Partnerów oferujących zniżki znaleźć można na stronie www.ssd.opolkie.pl lub uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 5 i pod nr tel. 77/4108250 wew. 111.

W Urzędzie Gminy Domaszowice można składać także wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom wielodzietnym tj. z co najmniej trójką dzieci do 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 5 i pod nr tel. 77/4108250 wew. 111.

Obie karty wydawane są bezpłatnie.

×

×

Przejdź do góry