Herb

CYFROWY DEBIUT 50+

W czerwcu br. zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu „Cyfrowy Debiut 50+” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytetu 8.Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Realizacja projektu pozwoli na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród ludzi po 50. roku życia. Grupa 15 osób otrzyma komputery, możliwość uczestniczenia w szkoleniach oraz bezpłatny dostęp do Internetu przez okres realizacji projektu i jego trwałości.

Dodatkowo w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach zostanie utworzone centrum ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, w którym przeprowadzane będą szkolenia dla uczestników projektu. Z komputerów będą mogły korzystać również osoby, które nie będą uczestnikami projektu.

Szczegółowe informacje dla osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 5 lub pod nr telefonu 77/ 4108 250 wew.111 oraz na stronie: http://www.cyfrowydebiut50.pl/

 

DOCformularz_zgloszeniowy Cyfrowy Debiut 50+.doc (157,50KB)

DOCXRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Cyfrowy Debiut 50+.docx (81,54KB)

 

 

×

×

Przejdź do góry