Herb

„OPOLSKIE KWITNĄCE 2014”

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs dla mieszkańców m.in. Gminy Domaszowice „Opolskie Kwitnące 2014”.

Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniej ukwieconych i zadbanych posesji prywatnych oraz terenów i obiektów publicznych w województwie opolskim. Konkurs realizowany jest w ramach Planu Marketingu Regionalnego Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące” i ma za zadanie zbudowanie pozytywnego wizerunku województwa opolskiego jako regionu pięknego, zadbanego, czystego, wygodnego do bycia i życia.                                       

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:  

- „Najpiękniej ukwiecona wieś”

- „Obiekt prywatny”

- „Obiekt dostępności publicznej” 

a rozstrzygany na szczeblu wojewódzkim.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać na adres Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO do 6 czerwca 2014 r.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu można otrzymać w Urzędzie Gminy Domaszowice w pok. nr 5.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

×

×

Przejdź do góry