Herb

SAMOCHÓD DLA OSP DOMASZOWICE

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach w tym roku planuje zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie to jest bardzo kosztowne, w związku z tym zwracamy się z wnioskami o dofinansowanie do wielu firm. Na jedną z naszych próśb pozytywnie odpowiedziała Fundacja Pracownicza Grupy VKR, która na podstawie wniosku złożonego i rekomendowanego za pośrednictwem NB Polska Sp. z o. o. Oddział w Namysłowie, udzieliła nam wsparcia finansowego w wysokości 8.000 złotych. Do symbolicznego przekazania pieniędzy doszło w dniu 25 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Domaszowice. W trakcie spotkania dyrektor fabryki okien Velux Artur Wołoszyn przekazał na ręce prezesa OSP Domaszowice, list intencyjny dotyczący dofinansowania. Na zakończenie wszyscy udali się na plac przed remizą, gdzie była możliwość zapoznania się z samochodem demonstracyjnym jednego z producentów. Członkowie jednostki składają gorące podziękowania za udzieloną pomoc.

Andrzej Prokop

Prezes OSP Domaszowice

tn_Samochód dla OSP.jpeg

tn_Samochód dla OSP...jpeg

×

×

Przejdź do góry