Herb

UROCZYSTOŚCI W ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dnia 5 maja br. w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach w tradycyjnych uroczystościach gminnych dla uczczenia historycznego święta, jakim jest Święto Konstytucji 3 Maja, wzięli udział: Wójt Gminy Domaszowice - Zenon Kotarski, Przewodniczący Rady Gminy - Jan Nowak, Sekretarz Gminy - Alicja Piasecka, Skarbnik Gminy - Ewelina Moniuszko-Czuczwara, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni przedstawiciele organizacji  kombatanckiej z terenu gminy: Stanisław Wieczorek i Jan Żuliński. Rolę gospodarza uroczystości pełniła Dyrektor Szkoły - Bożena Hendrysiak, która rozpoczęła uroczystość od przywitania wszystkich zgromadzonych i zaprosiła zebranych do obejrzenia słowno-muzycznego przedstawienia historycznego w wykonaniu dzieci oraz młodzieży z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach. Młodzi artyści przypomnieli że, konstytucja była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie. Regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Program przygotowali: Pani Halina Dutkiewicz, Barbara Boczyńska-Środoń, Aleksandra Kotarska, Marek Matysik.

tn_Uroczystości w rocznicę - 1 strona.jpeg

Na zakończenie Wójt Gminy – Zenon Kotarski podziękował młodzieży szkolnej za piękny występ wręczając kosz słodyczy.                                                                                

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w uroczystościach.

Edyta Matkowska

tn_Uroczystości w rocznicę....jpeg

×

×

Przejdź do góry