Herb

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLKOWSKIEM V/2014

10 lat Polski w UE

Europo, witaj nam, z nami siądź, zdejmij płaszcz Europo, witaj nam, i się daj lubić, daj. W SP w Polkowskiem odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii  Europejskiej. Najpierw uczniowie zapoznali się z krótką historią i symbolami Unii: flagą, paszportem, walutą UE. Później był czas na odśpiewanie hymnu Unii „Ody do radości”- muzycznej aranżacji Symfonii Ludwika Beethovena. Dzieci dowiedziały się o licznych korzyściach płynących z tego członkostwa, o liczbie dotacji przekazanych Polsce, która obecnie jest najwyższa w całej UE, o programach unijnych dla młodzieży, inwestorach zagranicznych i środkach ulokowanych w Polsce. Jesteśmy szóstym co do wielkości i liczby mieszkańców krajem UE. Uczniowie zrobili gazetkę, poświęconą wejściu Polski do UE 1 maja 2004 r. i zorganizowali wystawę książek o różnych krajach UE. Na imprezę były zaproszone dzieci z przedszkola. Takie wspólne imprezy stały się dobrą  tradycją szkoły. Na zakończenie uroczystości wszyscy zaśpiewali piosenkę „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.

N. Jaceniuk

tn_10 lat Polski...jpeg

Dzień Ziemi

Dnia 22 kwietnia 2014 r. obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Polkowskiem Międzynarodowy Dzień Ziemi. Po raz pierwszy dzień ten obchodzono w Stanach Zjednoczonych w 1970 r. W ten sposób chciano wyrazić protest przeciwko dalszemu niszczeniu środowiska. W naszej szkole święto obchodzono pod hasłem: „Ekologia ważna sprawa”. Odbył się apel o tematyce ekologicznej. Wszyscy uczniowie wzięli w nim udział. Mieli okazję wysłuchać części artystyczno-wokalnej przygotowanej przez starszych kolegów i koleżanki. Był to moment refleksji nad tym, co można jeszcze zrobić w swoim najbliższym otoczeniu, aby ulżyć Ziemi i zaprzyjaźnić się z nią. Nasza szkoła podejmuje wiele działań ekologicznych mających na celu zmniejszenie różnych zagrożeń. Przystąpiliśmy do akcji: „LOP kontra elektrośmieci” - akcja ma na celu upowszechnienie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego, o ekologicznym gospodarowaniu odpadami oraz rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród wszystkich grup społeczeństwa,     a w szczególności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mających bezpośredni wpływ na edukację młodego pokolenia (rodziców i nauczycieli).

tn_Dzień Ziemi.jpeg

V międzyszkolny konkurs recytatorski poezji polskiej i anglojęzycznej

24 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Polkowskiem odbył się V szkolny konkurs recytatorski poezji polskiej i anglojęzycznej. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów poezji dziecięcej autorów polskich i anglojęzycznych, zainteresowanie uczniów poezją oraz umiejętnościami jej interpretacji, rozwijanie uzdolnień recytatorskich i zachęcenie do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed publicznością, uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego, upowszechnienie sztuki pięknego wypowiadania się. Laureatami szkolnego konkursu z j. polskiego zostali:

  • I miejsce- Maziarz Zuzanna- kl. V
  • II miejsce- Sałandyk Mikołaj- kl. IV
  • III miejsce- Gamoń Gabriela- kl. V

z j. angielskiego:

  • I miejsce- Maziarz Zuzanna- kl. V
  • II miejsce- Opala Miłosz- kl. V
  • III miejsce- Turko Adam- kl. IV

Uczniowie dostali nagrody książkowe i dyplomy. Do drugiego etapu konkursu, który odbył się 30 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej zakwalifikowali się: Maziarz Z., Sałandyk M., Opala M. Komisja konkursowa oceniała: zapamiętywanie tekstu, akcent i wymowę, interpretację utworu poetyckiego, wrażenie artystyczne, wykorzystanie rekwizytów do interpretacji wiersza. Zwyciężczynią II etapu konkursu poezji polskiej została Maziarz Z., która zajęła II miejsce, otrzymała dyplom i nagrodę rzeczową. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymała dyplomy i drobne upominki.

tn_V międzyszkolny konkurs.jpeg

Sukces uczennic ze Szkoły Podstwowej w Polkowskiem

W kwietniu uczniowie szkoły przystąpili do konkursu „Wyślij PIT przez Internet”. Organizatorem konkursu był Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie. Celem konkursu była promocja składania zeznań podatkowych przez Internet i uświadomienie korzyści płynących z szybkiego składania deklaracji podatkowych. Dwie uczennice z kl. II naszej szkoły odniosły duży sukces. Praca plastyczna Nikoli Nowak zajęła pierwsze miejsce, a praca Marty Turko została wyróżniona. Uczennice osobiście odebrały dyplomy i nagrody rzeczowe w Urzędzie Skarbowym w Namysłowie. Gratulujemy Sukcesu.

tn_Sukces uczennic z SP Polkowskie.jpeg

Wychowanie profilaktyczne z młodymi naukowcami w Szkole Podstawowej w Polkowskiem

16 kwietnia 2014 roku długo zapisze się w pamięci uczniów i przedszkolaków Szkoły Podstawowej w Polkowskiem. Tego dnia na zaproszenie dyrektor Elżbiety Idzi szkołę odwiedzili młodzi naukowcy z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu - Adam Marcinkiewicz oraz Tadeusz Hanejko - autorzy kilku publikacji naukowych i monografii z dziedziny dydaktyki, wychowania specjalnego i historii oświaty. W ramach prowadzonego przez szkołę programu profilaktycznego oraz Programu Objazdowego Wyższej Szkoły dla Dzieci - University Silesia for Kids przeprowadzili wykład połączony z warsztatami praktycznymi. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IV-V oraz przedszkolaki. Uczniowie ostatnich klas objęci zostali programem przeciwdziałania zagrożeniom medialnym stąd prawie dwugodzinny wykład okraszony humorem, praktycznymi przykładami z życia oraz prowokujący do dyskusji dotyczył ciemnych i jasnych stron mediów, manipulacji telewizyjnej, zagrożeń internetowych. Wykładowca stawiał uczestnikom wiele pytań pobudzając uczniów do aktywności na zajęciach. Drugi wykład - dla przedszkolaków zatytułowany „W krainie radości, smutku i złości” również zawierał w sobie aspekty profilaktyki przeciw agresji i nietolerancji. Była i bajka i pogadanka, a nawet wspólne śpiewanie w rytm akompaniamentu gitary. Na powitanie dzieci poznały piosenkę o ślimaku oraz bajkę o misiu po czym odbyła się pogadanka wraz z zagadkami na temat agresji i tolerancji. Dużo frajdy dzieciom sprawiły zabawy ruchowe m.in. „Znajdź kogoś, kto...” (na pauzę z muzyce dzieci dobierają się parami według poleceń nauczyciela), „Zmiana miejsc w kręgu” czy „Dziwne kroki” czyli poruszanie się w rytm muzyki z określonym charakterem. Na pożegnanie wspólnie zaśpiewano piosenkę o ślimaku.

tn_Wychowanie profilaktyczne..jpeg

tn_Wychowanie profilaktyczne...jpeg

tn_Wychowanie profilaktyczne....jpeg

tn_Wychowanie profilaktyczne.....jpeg

×

×

Przejdź do góry