Herb

Z ŻYCIA GMINY IV/2014

W ostatnich tygodniach na terenie Gminy Domaszowice zostały wykonane następujące prace:

  1.  W miejscowości Dziedzice w pasie drogi gminnej, wyfrezowano 30 pni po wyciętych drzewach.
  2. W miejscowości Siemysłów wykonano dwa przepusty pod zjazdami na działki budowlane.
  3. W miejscowości Polkowskie odbudowano  rów przydrożny na odcinku 400 mb.
  4. W miejscowości Wielołęka odmalowano świetlicę w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.
  5. Zamontowano znaki nazw przysiółków Piekło i Międzybrodzie.
  6. Zorganizowano szkolenie BHP oraz badania lekarskie dla 72 strażaków z terenu gminy, którzy uczestniczą w zdarzeniach i akcjach gaszenia pożarów.

Roman Gil

×

×

Przejdź do góry