Herb

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLKOWSKIEM

Dni otwarte w Szkole Podstawowej w Polkowskiem

  „Wesoła szkoła nasza,

    sal tyle różnych ma.

    A każda z nich zaprasza,

    więc idziemy tam raz, dwa”

                       Stanisław Kraszewski

Dnia 15.04.2014 roku w Szkole Podstawowej w Polkowskiem był zorganizowany „Dzień otwarty szkoły”- promocja szkoły skierowana do przyszłych uczniów i ich rodziców.

Pani dyrektor Elżbieta Idzi serdecznie powitała zaproszonych gości i przedstawiła program dnia. Aby zachęcić dzieci 6-letnie do nauki w szkole zostały zorganizowane zajęcia zintegrowane z klasą I, w których udział wzięli również rodzice dzieci. Zajęcia prowadziła Maria Nowakowska, a ich tematem były wielkanocne zwyczaje.

Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się na temat zwyczajów wielkanocnych w swoich domach. Bawiły się i uczyły układając puzzle, wyklejając  koszyczek i śpiewając piosenki -  wszystko związane było z tematem Wielkanocy.

Za aktywny udział w zajęciach dzieci otrzymały słodki upominek- czekoladową pisankę.

Po zajęciach rodzice zwiedzili szkołę, a następnie Mirosława Mentek – od września wychowawczyni kl. I przedstawiła prezentację, w której pokazane zostały mocne strony szkoły i sukcesy dzieci.

Po prezentacji nawiązały się pierwsze kontakty z wychowawcą, wywiązała się również  dyskusja na temat korzyści wynikających z aktywnego udziału rodziców w życiu szkoły.

Działania zainicjowane przez nauczycieli i dyrektora służą do budowania dobrych relacji i zachęcania  rodziców do współpracy już od pierwszych dni pobytu dzieci w szkole.

                                                                                                                M. Nowakowska

×

×

Przejdź do góry