Herb

Zapytanie ofertowe dot. wyposażenia siłowni zewnętrznej

 

Domaszowice, dnia 05.05.2014

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia

Urządzenia do ćwiczeń w ramach siłowni zewnętrznej:

a) prasa ręczna

b) wyciskacz górny

c) wahadło/twister

d) biegacz

e) wioślarz

f) narciarz

g) ławka/prostownik pleców

h) prasa nożna

i) poręcz N (podciąg nóg)/drabinka

j) tablica informacyjna z regulaminem dla użytkowników i możliwością zamieszczenia na niej informacji o dofinansowaniu

Montaż urządzeń w Domaszowicach – proszę o podanie ceny transportu i montażu.

 

2.   Termin realizacji zamówienia: do 10 listopada 2014 r.

 

3.   Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

4.  Termin złożenia oferty: do 30 maja 2014 r.

 

5.  Warunki płatności: przelew 14 dni

 

6.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marta Morga

 

7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy umieścić nazwę urządzenia, jego zdjęcie oraz cenę netto i brutto.

 

 

Inspektor ds. zamówień publicznych     

                                                                         i pozyskiwania środków unijnych

 

                                                                                         Marta Morga

 

×

×

Przejdź do góry