Herb

DZIEŃ KOBIET 2014

Dnia 4 marca br. w Wiejskim Centrum Kultury w Strzelcach odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Kobiet zorganizowane przez Wójta Gminy Domaszowice i Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelcach. W spotkaniu wzięło udział około osiemdziesiąt kobiet - przedstawicielek poszczególnych sołectw z terenu Gminy Domaszowice m.in.: rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich, jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy. Uroczystość rozpoczęła część  artystyczna  wykonana przez dzieci i młodzież z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach. Po zakończonych występach Zenon Kotarski – Wójt Gminy Domaszowice złożył wszystkim paniom serdeczne życzenia z okazji ich święta i wraz z Janem Nowakiem – Przewodniczącym Rady Gminy Domaszowice wręczył wszystkim paniom symbolicznego goździka i słodki upominek.

tn_dzień kobiet - 1 strona.jpeg

Bukiety kwiatów z rąk Wójta otrzymały Grażyna Kleczyńska - Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet i Halina Mospan - Przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Strzelcach. Wszyscy przybyli na uroczystość zostali  zaproszeni  na poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzelec.

tn_dzień kobiet - drugi akapit.jpeg

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli w organizacji  Gminnego Dnia Kobiet. a szczególności Paniom z poszczególnych Kół z terenu gminy, a także  Dyrekcji, nauczycielom, dzieciom i młodzieży  z  Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach  za przygotowanie części artystycznej

8 marca na sali  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które zorganizowało Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z Oddziału w Domaszowicach. Inicjatorem spotkania z okazji obchodów Święta Kobiet byli członkowie Stowarzyszenia na czele z  Wiesławą Suszek - przewodnicząca. W spotkaniu uczestniczyły kobiety ze stowarzyszenia, a także: Zenon Kotarski - Wójt Gminy Domaszowice, Alicja Piasecka - Sekretarz Gminy, Roman Bednarczuk - sołtys wsi  Domaszowice. Wszystkim obecnym paniom Wójt złożył serdeczne życzenia  oraz wręczył symbolicznego tulipana.

tn_dzień kobiet - pierwszy akapit.jpeg

Spotkanie minęło w miłej i serdecznej atmosferze, a przy kawie i poczęstunku była okazja do rozmów.

Przewodnicząca Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Zenonowi Kotarskiemu – Wójtowi Gminy za pomoc w organizacji uroczystości oraz za wsparcie finansowe.

Edyta Matkowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach

tn_dzień kobiet - pierwszy akapit'.jpeg

×

×

Przejdź do góry