Herb

INFORMACJA DOT. REALIZACJI PROJEKTU „AKTYWNA INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMASZOWICE” W LATACH: 2009-2013

loga POKL.jpeg

W latach: 2009-2013 Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach corocznie realizował projekt pn. „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice”, finansowany w ramach środków unijnych POKL. Do tej pory ze wsparcia skorzystało łącznie 157 osób.
Celem projektu było rozwiązanie problemów podopiecznych OPS, które w innym stopniu dotykają kobiet niż mężczyzn w związku z różnorodnością funkcji jaką pełnią w rodzinie i swoim najbliższym środowisku. Zamierzeniem projektu było przede wszystkim zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych, samodzielności, zaradności oraz zmotywowanie uczestników do podjęcia

tn_informacja dot. realizacji projektu....jpeg

Chętni musieli być mieszkańcami gminy Domaszowice, nieaktywnymi zawodowo czy też bezrobotnymi, w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach zawodowych, nieodpowiadających potrzebom rynku pracy oraz podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach. Po przeanalizowaniu sytuacji na terenie gminy, ośrodek pomocy społecznej objął wsparciem swoich podopiecznych, organizując dla nich w ramach projektu takie kursy jak: techniki kulinarne i sztuka cateringu, prawa jazdy kat. C, C+E, B, kwalifikacji wstępnej, brukarza, opiekunów/nek dziecięcych, magazyniera, zagospodarowania terenów zielonych, bukieciarstwa, obsługi wózka widłowego, wizażu i profesjonalnego makijażu, podstaw kosmetyki pielęgnacyjnej, obsługi ładowarko-koparki, robotnika budowlanego, opiekunki środowiskowej, języka niemieckiego, pielęgnacji i wydłużania paznokci, florystyki, kombajnisty, kosmetyki w pigułce, kobiety sukcesu, pielęgnacji osób starszych krok po kroku oraz obsługi kasy fiskalnej z obsługą komputera. Na szczególną uwagę zasługuje m.in. kurs brukarza, który był realizowany w latach: 2012 r. i 2013 r.

tn_informacja dot. realizacji projektu.. - umieścić przy tekście o brukarzach.jpeg
W ramach wsparcia w dwóch etapach przeszkolono 23 osoby i wykonano wokół Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy w Domaszowicach 750 metrów kostki brukowej.

Natomiast w ramach kursu zagospodarowanie terenów zielonych, wsparciem zostało objętych 10 osób, które pod nadzorem specjalisty zbudowały oczko wodne z fontanną, a zakupionymi sadzonkami krzewów i drzew obsadziły teren wokół Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej.

W roku 2012 - 10 osób ukończyło kurs robotnika budowlanego. W ramach kursu odremontowana została sala narad oraz sala ślubów w Urzędzie Gminy
w Domaszowicach.

Pozytywnym efektem  projektu jest również pozyskanie zatrudnienia przez 12 osób biorących udział w omawianym projekcie unijnym.

Wszystkie szkolenia poprzedziła konsultacja z doradcą zawodowym, który omówił wybór ścieżki rozwoju zawodowego. Kursanci byli również objęci indywidualnym wsparciem psychologa. Ponadto w latach 2010 - 2012 w ramach projektu zostało utworzone Centrum Doradztwa Społecznego, gdzie bezpłatnie swoje usługi świadczyli: psycholog, doradca zawodowy, radca prawny, policjant, pracownik socjalny oraz asystent rodziny.

Łączna kwota środków pozyskanych w ramach projektu: „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice” w latach 2009-2013 wyniosła: 727 387,84 zł, w tym dofinansowanie: 650 985,78 zł oraz wkład własny Gminy Domaszowice: 76 402,06 zł.

×

×

Przejdź do góry