Herb

Informacja Urzędu Skarbowgo w Namysłowie - rozliczanie PIT za 2016 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie informuje, że w celu ułatwienia podatnikom dokonania rozliczenia dochodów za rok 2016, przy współpracy z Wójtem Gminy Domaszowice, w dniu 29 marca 2017 r., w godzinach od 09.00 do 13.00, w siedzibie Urzędu Gminy (Sala Narad) uruchomiony będzie Punkt Obsługi Podatnika, w którym pracownicy Urzędu Skarbowego w Namysłowie udzielać będą informacji z zakresu wypełniania i składania zeznań podatkowych za 2016 rok.

Pracownicy Urzędu Skarbowego przygotują dla Państwa formularze podatkowe oraz broszury informacyjne. Pomogą wypełnić zeznanie podatkowe, wyjaśnią również zasady stosowania ulg i odliczeń podatkowych.

Uruchomione zostanie także specjalne stanowisko komputerowe umożliwiające wysłanie zeznania przez internet. Z pomocą pracownika tut. Urzędu Skarbowego, możliwe będzie złożenie zeznania  w formie elektronicznej. Rozliczenia będą prowadzone przez system e-Deklaracje, a podatnicy otrzymają urzędowe potwierdzenia złożenia PIT-ów.

Osoby, które będą chciały rozliczyć się w  Urzędzie Gminy w sposób elektroniczny, przed przystąpieniem do złożenia zeznania za 2016 r. powinny przygotować:

  • dowód osobisty,
  • kwotę przychodu z zeznania za 2015 r.,
  • informacje od płatników (m.in. zakładów pracy ) o uzyskanych dochodach w 2016 r.,
  • dokumenty potwierdzające odliczenia (jeżeli chcą skorzystać z ulg podatkowych).

Serdecznie zapraszamy i  zachęcamy do skorzystania z najszybszej, najtańszej i najbezpieczniejszej, czyli elektronicznej formy złożenia deklaracji (lub jej korekty). Taki sposób pozwala wyeliminować z każdego formularza podatkowego wiele ewentualnych braków i pomyłek.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie

×

×

Przejdź do góry