Herb

KONKURS NA STROIK WIELKANOCNY 2019

VII edycja  Gminnego Konkursu pt. „Stroik Wielkanocny ”

23 kwietnia 2019 r. odbyło się na Sali Narad Urzędu Gminy wręczenie nagród i dyplomów za udział w VII edycji konkursu pt. Stroik Wielkanocny. Jak co roku w okresie przedświątecznym Wójt Gminy Domaszowice oraz  Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach są organizatorami Konkursu pt. „Stroik Wielkanocny 2019”. W konkursie mogły wziąć udział dzieci i młodzież oraz dorośli z terenu gminy Domaszowice. Do konkursu przystąpiło łącznie 43 osoby w czterech kategoriach wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, szkoła podstawowa kl. I - IV, szkoła podstawowa kl. V – VIII i klasy III gimnazjalne oraz dorośli. Wszystkie prace były przepięknie wykonane, jednak w swojej ocenie Jury brało pod uwagę przede wszystkim: samodzielność wykonania prac oraz pomysłowość i inwencję twórczą uczestników.
     Nasi zwycięzcy to:

W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym:

I miejsce  Antoni Kurek,  Publiczne Przedszkole w Domaszowicach,

II miejsce -  Izabela Matejuk,  Oddział Przedszkolny w Polkowskiem

III miejsce - Wiktoria Kowalska, Oddział Przedszkolny w Polkowskiem

W kategorii dzieci z klas I – IV  szkoły podstawowej:

I miejsce  -  Filip Matejuk, Szkoła Podstawowa w Polkowskiem,

II miejsce  – Maja Bednarz, Szkoła Podstawowa w  Polkowskiem,

III miejsce – Kamila Matuszczyk, Szkoła Podstawowa w Domaszowicach

Prace wyróżnione:

Zofia Swędrak - Szkoła Podstawowa w Domaszowicach

Lena Niezgoda - Szkoła Podstawowa w Domaszowicach

W kategorii dzieci i młodzież z klas V – VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum:

I miejsce  – Wiktoria Oleś, Szkoła Podstawowa w Polkowskiem,

II miejsce –  Zuzanna Sławska, Szkoła Podstawowa w Domaszowicach,

III miejsce – Hania Pilarz, Szkoła Podstawowa w Domaszowicach.

W kategorii  dorośli:

I miejsce – Marta Morga, mieszkanka Siemysłowa,

II miejsce – Kazimiera Holka, mieszanka Domaszowic,
III miejsce - Wanda Kaczmarek, mieszkanka Domaszowic.

Praca wyróżniona:

Joanna Kurek- mieszkanka Włoch.

Zwycięzcom konkursu Wójt Gminy Urszula Medyk i Zastępca Gminy Anna Bodzioch pogratulowały pomysłów i wykonania prac oraz wręczyły nagrody i dyplomy. Dla pozostałych uczestników za udział w konkursie wręczyły dyplom i słodki upominek.

Gratulujemy zwycięzcom !!!

Konkurs na stoik wielkanocny1.jpegKonkurs na stoik wielkanocny2.jpegKonkurs na stoik wielkanocny3.jpegKonkurs na stoik wielkanocny4.jpegKonkurs na stoik wielkanocny5.jpeg


Informacja:
Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu " Stroik Wielkanocny 2019" , wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi 23.04.2019 r. o godz. 10.00 w Sali Narad.
Prosimy wszystkich uczestników o przybycie.


OGŁOSZENIE.jpeg


REGULAMIN
VII EDYCJI KONKURSU

pt.  „STROIK WIELKANOCNY 2019”

Organizator Konkursu

Wójt Gminy Domaszowice,

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

Miejsce Konkursu

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

I. Cel Konkurs.

1. Kształtowanie umiejętności widzenia głęboko humanistycznych wartości tkwiących w kulturze ludowej.

2. Popularyzacja obrzędowości i ludowej twórczości artystycznej związanej ze Świętami Wielkanocnymi.

3. Pielęgnowanie znajomości tradycji kulturowej własnego regionu i uzyskanie związku kultury ludowej z kulturą narodową.

II. Zasięg Konkursu.

1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren gminy Domaszowice.

III. Warunki uczestnictwa.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli z terenu gminy Domaszowice, którzy w terminie przewidzianym w regulaminie dostarczą prace do oceny konkursowej i wypełnią kartę zgłoszenia.

IV. Informacje dotyczące oceny prac konkursowych:

1. Konkurs przewiduje podział na grupy wiekowe:

1) dzieci w wieku przedszkolnym,

2) dzieci z klas I - IV szkoły podstawowej,

3) dzieci i młodzież z klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum,

4) dorośli.

2. Przyjmowane będą tylko prace indywidualne.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany grup wiekowych w zależności od liczby zgłoszonych prac w poszczególnych kategoriach.

4. Za najlepsze prace konkursowe w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe:  

Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe:

za zdobycie I nagrody  w kwocie od 80 zł. do 90 zł.

za zdobycie II nagrody  w kwocie od 70 zł. do 80 zł.

za zdobycie III  nagrody  w kwocie od 60 zł. do 70 zł.

5. O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

6. Komisja konkursowa posiada prawo zmiany wysokości nagród i ich podziału.

V. Prace Konkursowe.

1. Ocenie przez Komisję Konkursową, podlegać będą głównie takie elementy, jak;

1) zgodność z tematem - nawiązanie do tradycji,

2) technika – wykonanie ręczne,

3) materiał -  użycie materiałów naturalnych,

4) kompozycja,

5) bryła,

6) dobór barw,

7) staranność i dokładność wykonania,

8) walory estetyczne.

2. Do prac dostarczonym organizatorom powinna być dołączona wypełniona karta zgłoszenia, zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu ( do odbioru w GBP).

3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu.

VI. Przebieg Konkursu.

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 14 marca 2019 r.

2. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach do dnia 9 kwietnia   2019 r

3. Rozstrzygnięcie konkursu i  wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 16  kwietnia  2019 r. o godzinie 10 ºº w  Sali  Narad  Urzędu Gminy w Domaszowicach  .

4. Wszelkie informacje związane z organizacją konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00, tel.  77 410 82 50 w. 114.

VI. Prawa organizatorów.

1. Na czas trwania konkursu prace pozostaną w dyspozycji organizatorów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów  i uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych.

3. Prace powinny zostać odebrane przez autorów  w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2019 r. Po tym czasie stają się własnością Urzędu Gminy.

4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do indywidualnej zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.

×

×

Przejdź do góry