Herb

Z ŻYCIA GMINY DOMASZOWICE II/2014

W dniu 18 lutego 2013 roku Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego kolejny raz zorganizowali seminarium połączone z Konkursem Producentów Zbóż „Złoty Kłos 2013”. W roku bieżącym laureatem konkursu w kategorii kukurydza został Tadeusz Ciupa, zajmując zaszczytne II miejsce.

2130-Złoty Kłos.jpeg

***

Gmina Domaszowice przystępuje do projektu partnerskiego pn. „Cyfrowy Debiut 50+”.W ramach projektu zostanie utworzona 15-osobowa grupa docelowa ludzi po 50-tym roku życia, którym zostanie udostępniony sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, dla których zostaną przeprowadzone szkolenia, pozwalające Im sprawnie posługiwać się narzędziem, którym jest internet. Ponadto w Publicznej Bibliotece w Domaszowicach zostanie utworzone Centrum, w którym będzie można skorzystać z komputerów i internetu. Realizacja projektu nastąpi w latach 2014-2015.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie muszą spełniać łącznie dwa warunki: mieć ukończone 50 lat i dochód na jednego członka rodziny nieprzekraczający najniższego świadczenia emerytalnego (w chwili obecnej 831,15 zł). Więcej informacji pod numerem telefonu 77/4108250 wew. 111 lub w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Domaszowice.

×

×

Przejdź do góry