Herb

Wieści z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach

„ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ”

Pod takim hasłem młodzież Zespołu Gimnazjalno – Szkolnego w Domaszowicach upamiętniła 93 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Bożena Hendrysiak gorąco witając zaproszonych gości: Wójta Gminy Zenona Kotarskiego, kombatantów, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, pracowników Urzędu Gminy i szkoły. Pani Dyrektor przedstawiła okoliczności sprzyjające odrodzeniu się państwa polskiego w 1918 roku: udział Polaków w tworzeniu wojsk polskich poza granicami kraju, wybuch I wojny światowej. Następnie oddała głos młodym artystom, którzy w montażu słowno – muzycznym ukazali niespokojne dzieje Ojczyzny i narodu polskiego: rozbiory Polski, tułaczkę Polaków, zakończone klęską powstania narodowe, a jednocześnie ogromną wiarę w odbudowę Ojczyzny. Wierzyli, bowiem, że Ojczyzna w sercach się zaczyna.

żeby Polska była Polską (2).jpeg

Doniosłość tych wydarzeń podkreślała dekoracja ukazująca Ojczyznę jako kobietę – matkę, tulącą do piersi białego orła, rozszarpywaną przez trzy czarne orły symbolizujące wrogie mocarstwa. Wykorzystane wiersze i pieśni patriotyczne: „Rota”, „Legiony”, „Piechota” wywołały wzruszenie wśród gości i uczniów.

Występom towarzyszyła prezentacja multimedialna, podczas której przedstawiono miejsca pamięci narodowej. Triumfalnie wykonana przez chór „Warszawianka” oddała uczucia zwycięstwa, triumfu, niezłomności Polaków w walce o niepodległość.

żeby Polska była Polską.jpeg

tn_żeby Polska była Polską (1).jpeg

Trud młodzieży nagrodzony został gromkimi brawami, a Pan Wójt Gminy Domaszowice Zenon Kotarski słodkim upominkiem złożonym na ręce Pani Dyrektor podziękował artystom za wzruszający występ. Program przygotowali: pani H. Dutkiewicz, pani B. Baczyńska-Środoń, pan M. Matysik, pani M. Rybitw, i pani A. Malina.

 

XI SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

„Moja wierna mowa […]

Byłaś moją Ojczyzną”

Czesław Miłosz

Dnia 8 listopada 2011 r. już po raz jedenasty w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach odbył się konkurs recytatorski.       W tym roku był on poświęcony poezji Czesława Miłosza z okazji 100. rocznicy urodzin i miał na celu popularyzowanie twórczości tego poety. Komisja konkursowa po wysłuchaniu wszystkich uczestników przyznała I miejsce Klaudii Kaplińskiej z kl. I b, II miejsce Karolinie Kaluzie z kl. II b oraz III miejsce Wiktorii Małolepszej z kl. II b. Klaudia Kaplińska i Karolina Kaluza reprezentowały szkołę w V Powiatowym Konkursie Recytatorskim zorganizowanym przez Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie, gdzie zdobyły wyróżnienie.

×

×

Przejdź do góry