Herb

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ OSP GMINY DOMASZOWICE

W dniu 16 lutego 2014r. w sali sportowej Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w Domaszowicach odbył się II Gminny turniej halowej piłki nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Domaszowice. Do turnieju zgłosiły się jednostki OSP z Siemysłowa, Wielołęki, Włoch i Woskowic Górnych. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym. W turnieju zwyciężyli druhowie z Wielołęki, a kolejne miejsca zajęli OSP Siemysłów, Woskowice Górne i Strzelce. Po zawodach strażacy udali się na poczęstunek do stołówki szkolnej. Druhowie z Wielołęki będą reprezentować Gminę Domaszowice na turnieju szczebla powiatowego jednostek OSP, a zawody te odbędą się w dniu 22 lutego br. w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie.

tn_turniej halowej piłki.. - 1 STRONA.jpeg

Przy tej okazji Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Domaszowicach składa gorące podziękowanie Panu Wójtowi Zenonowi Kotarskiemu za ufundowanie pucharu dla zwycięskiej drużyny i poczęstunku dla strażaków.

Andrzej Prokop

Komendant Oddziału Gminnego Związku OSP RP

w Domaszowicach

×

×

Przejdź do góry