Herb

INFORMACJA - ZMIANA NAZW MIEJSCOWOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U z 2013 r. poz. 200) w rejestrach urzędowych nazwy przysiółków wsi Domaszowice, Gręboszów, Nowa Wieś,  Siemysłów, Strzelce, Woskowice Górne będą stosowane w formie Zalesie, Jarzębiec, Stary Gręboszów, Sułoszów, Międzybrodzie, Piekło, Wielka Kolonia, Wygoda, Szerzyna, Świbne a nie jak dotychczas Domaszowice-Zalesie, Gręboszów-Jarzębiec, Gręboszów-Stary Gręboszów, Gręboszów- Sułoszów, Nowa Wieś-Międzybrodzie, Nowa Wieś-Piekło, Siemysłów-Wielka Kolonia, Siemysłów-Wygoda, Strzelce-Szerzyna, Woskowice Górne-Świbne.                                                                                      

W związku z powyższym  mieszkańcy poszczególnych przysiółków powinni zgłosić się do Urzędu Gminy Domaszowice w celu wymiany dowodu osobistego.

                                                                                               Wójt Gminy Domaszowice

×

×

Przejdź do góry