Herb

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – ZWROT POATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Domaszowice przypomina:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część środków finansowych wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT, a następnie:

  • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie                          

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

×

×

Przejdź do góry