Herb

WIEŚCI Z ZESPOŁU GIMNAZJALNO – SZKOLNEGO W DOMASZOWICACH I/2014

Bezpieczeństwo na wsi

tn_Wieści Domaszowice - bezpieczeństwo...jpeg

Dnia 08 stycznia 2014 r. w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach odbył się pokaz pierwszej pomocy zaprezentowany przez strażaków z OSP Domaszowice i OSP Strzelce, a także prezentacja dot. wypadków w rolnictwie przedstawiona przez pracowników oddziału KRUS w Kluczborku panią Anettę Buła-Kwiatek i pana Piotra Czechowskiego. Zajęcia przeprowadzone były na dwóch godzinach lekcyjnych. Jako pierwsi uczestniczyli w nich uczniowie Szkoły Podstawowej,  a następnie  uczniowie Publicznego Gimnazjum. Na zajęciach wyświetlone zostały dwa filmy pokazujące wypadki z udziałem dzieci w gospodarstwie rolnym. Dla grupy młodszej był to film animowany, dla starszych uczniów fabularyzowany. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali wyświetlane filmy i wypowiadali się na ich temat. Największe zainteresowanie wzbudziła w nich jednak możliwość przećwiczenia resuscytacji na fantomie.

tn_Wieści Domaszowice1 - bezpieczeństwo...jpeg

Strażacy: p. Radosław Matysik, p. Tomasz Topornicki i p. Jacek Majcher przeprowadzili pogadankę i pokaz udzielania pomocy w czasie wypadku drogowego i zaprezentowali uczniom prawidłowe ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.  Na przywiezionym przez nich fantomie zademonstrowali jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Wybrani uczniowie mieli okazję przećwiczyć to działanie pod okiem instruktora. Na zakończenie spotkania strażacy rozdali uczniom klas najmłodszych pamiątkowe kalendarze.

Pragnę podziękować Dyrekcji ZGS za możliwość zorganizowania pokazu dla uczniów, a także pracownikom oddziału KRUS w Kluczborku oraz strażakom z OSP Strzelce i OSP Domaszowice za przyjęcie zaproszenia, przeprowadzenie zajęć  i poświęcony nam czas. Myślę, że były one cenne dla uczniów i będą z nich mogli wyciągnąć wnioski na przyszłość.

                                                                                                             Iwona Maziarz-Sladek

tn_Wieści Domaszowice2 - bezpieczeństwo...jpeg

***

Konkurs Ojczyzny Polszczyzny

„Słowo jest oknem otwartym na rzeczywistość"

                                               (Zbigniew Herbert)

W grudniu 2013 roku w Zespole Gimnazjalno- Szkolnym  w Domaszowicach odbył się Konkurs Ojczyzny Polszczyzny, do którego przystąpili zainteresowani uczniowie gimnazjum. Patronem konkursu jest profesor Jan Miodek, a celem promowanie  uczniów językowo uzdolnionych, popularyzowanie poprawnej polszczyzny oraz przygotowanie młodzieży do wystąpień publicznych.

Etap szkolny konkursu składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. Najwięcej punktów na tym etapie uzyskały uczennice kl. II gimnazjum Wiktoria Wronka i Katarzyna Czuczwara. 07 stycznia 2014 roku uczennice te reprezentowały naszą szkołę w etapie rejonowym, który odbył się w Kluczbork. Do Małego Finału (wypowiedź ustna przed publicznością) zakwalifikowała się Wiktoria Wronka, która zajęła II miejsce, otrzymując tytuł finalisty. Wiktorii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                 Jolanta Bogacz

***

×

×

Przejdź do góry