Herb

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POLKOWSKIEM

Uczniowie  SP w Polkowskiem uczestniczą w projekcie „Fascynujący Świat Nauki i Technologii” 

wieści polkowskie8.jpeg

Projekt systemowy 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „ Fascynujący świat nauki i technologii”.

W ramach projektu zakłada się realizacje następujących działań:

  1. Badanie predyspozycji i możliwości uczniów- w ramach którego do wszystkich szkół podstawowych zostanie zakupione nowoczesne narzędzie- program do badania predyspozycji uczniów, które określi stan kompetencji uczniów, ich brak i dysfunkcje, jak również określi predyspozycje i zdolności uczniów w zakresie nauk ścisłych i humanistycznych.
  2. Zajęcia dla uczniów- planuje się objęcie wsparciem w ramach ścieżek edukacyjnych wszystkich uczniów szkół podstawowych. Wsparcie ukierunkowane na ucznia obejmować będzie zarówno pracę z uczniem w szkole jak i atrakcyjne zajęcia wyjazdowe (w tym do pracowni eksperymentalnych, ośrodków akademickich czy instytucji kultury). W ramach zadania planuje się również wyposażenie szkół w zestawy do badań i eksperymentów. Projekt obejmuje również realizację rozbudowanego modułu zajęć pozalekcyjnych obejmującego ponad 50 000 godzin zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.

W ramach projektu dnia 10.12.2013r. uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach pt. „Wszechświat w pigułce” w mobilnym planetarium.

wieści polkowskie5.jpeg

Prowadzona tematyka zajęć obejmowała:

klasa I-III

  • Obserwację słońca za pomocą teleskopu słonecznego, przyswajanie wiadomości na temat zjawisk zachodzących na powierzchni Słońca.
  • Obserwacja  promieni słonecznych za pomocą siatki dyfrakcyjnej- poznawanie barw składowych światła widzialnego, badanie promieni słonecznych za pomocą detektora UV.
  • Prezentacja filmu popularno- naukowego na temat budowy i zjawisk Układu Słonecznego.

klasa IV-V

  • obserwacje Słońca  za pomocą teleskopu słonecznego, przyswajanie wiadomości na temat zjawisk zachodzących na powierzchni Słońca, obserwacja przyrody za pomocą lornetki i lunety.
  • Prezentacja filmu popularno- naukowego na temat budowy i zjawisk Układu Słonecznego.
  • Wykorzystanie podręcznych pomocy (obrotowa mapa nieba, nomogram faz księżyca, tablet z oprogramowaniem astronomicznym, atlas nieba) do identyfikacji obiektów i ustalenia czasu zjawisk astronomicznych.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ponieważ były ciekawe i fascynujące. 

wieści polkowskie6.jpeg

***

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

W naszej szkole  pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Miało ono miejsce 27 listopada, ponieważ pierwszaki znają już większość liter i mogą aktywnie poznawać świat książek.
Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być na długo zapamiętana. Specjalnie na tę okazję została przygotowana krótka część artystyczna, podczas której starsi koledzy i koleżanki starali się przekazać maluchom wiedzę o książce i bibliotece. Następnie uczniowie klasy pierwszej zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz z prośbami książki. Skupieni i poważni uroczyście przyrzekali,  że będą szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika i wręczenie pamiątkowych dyplomów.

wieści polkowskie2.jpeg

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej  atmosferze. Mamy nadzieję, że najmłodszym czytelnikom biblioteka będzie kojarzyła się z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

Opiekun biblioteki

                                                                                                    Mirosława Mentek

wieści polkowskie1.jpeg

***

Duży sukces naszej uczennicy

wieści polkowskie10.jpeg

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Polkowskiem brali udział w konkursie  plastycznym pod  hasłem  „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”. Konkurs zorganizowany był przez Komisję d/s  BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu wspólnie z Opolskim Kuratorem Oświaty, Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Komendą  Wojewódzką  Państwowej Straży Pożarnej  i Komendą Wojewódzką Policji. Ideą konkursu było bezpieczeństwo dziecka  w gospodarstwie wiejskim. Duży sukces  odniosła nasza uczennica klasy drugiej, Nikola Nowak zajmując drugie miejsce w grupie klas od I do III.  Sukces tym bardziej cieszy, gdyż  konkurencja było bardzo duża.  W konkursie wzięło udział 742 uczniów z 65 szkół podstawowych naszego województwa. Nikola w  nagrodę otrzymała tablet i piękny dyplom. Gratulujemy Nikoli i jej rodzicom. Mamy nadzieję, że to osiągnięcie zachęci innych uczniów do udziału w konkursach.           

Mirosława Mentek

***

„Mikołajki, Mikołajki, dla nas dzieci, to dzień z bajki.”

W piątek 6.12.2013 w SP w Polkowskiem od rana panowała atmosfera radości i oczekiwania. Wszystkie dzieci nasłuchiwały czy nie słychać dzwonków Św. Mikołaja. Przedszkolaki zastanawiały się w jaki sposób dotrze do nich w tym roku z powodu braku śniegu, ale Św. Mikołaj znalazł sposób, aby odwiedzić dzieci.                        

wieści polkowskie4.jpeg                                                 

I wreszcie nadszedł moment kiedy radosne dzieci zobaczyły miłego gościa witając Go piosenką. Tradycyjnie jak co roku przedszkolaki przygotowały dla Mikołaja program artystyczny- śpiewały piosenki, recytowały wiersze i tańczyły. Dzieci szkolne również bawiły się wesoło z Mikołajem, popisując się swoimi występami. Tego dnia na uroczystość przybył również Wójt Gminy-Zenon Kotarski, który nigdy nie zapomina o uczniach i co roku obdarowuje ich słodyczami.

wieści polkowskie3.jpeg

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Zakończyło się rozdaniem długo oczekiwanych prezentów, o które zadbali rodzice we współpracy ze Św. Mikołajem. Szczęśliwe dzieci obiecały być grzeczne i zaprosiły dostojnego gościa znowu za rok. 

„Święty Mikołaju cały rok czekamy, więc już przychodź do nas, bo my Cię czekamy”.

***

Podziękowania

Dyrektor SP Polkowskie Elżbieta Idzi wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców składają serdeczne podziękowania panu Adamowi Nowakowi za to, że wspiera naszą placówkę i zawsze możemy liczyć na Jego pomoc.

Dyrektor SP Polkowskie Elżbieta Idzi wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców składają serdeczne podziękowania pani Annie Nowak za nieoceniony wkład w organizację Mikołajków.

×

×

Przejdź do góry