Herb

SPOTKANIE WIGILIJNE

wigilia dla samotnych (1).jpeg

Dnia 20 grudnia 2013 r. w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach odbyło się spotkanie Wigilijne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach. Na uroczystość przybyły starsze i samotne osoby z terenu gminy Domaszowice, Wójt Gminy – Zenon Kotarski, Sekretarz Gminy – Alicja Piasecka, Skarbnik Gminy – Ewelina Moniuszko-Czuczwara,  ksiądz Tadeusz Strugała – Proboszcz Parafii Włochy, ksiądz Piotr Bałtarowicz – Proboszcz Parafii Siemysłów oraz ksiądz Andrzej Paliszek – Saładyga – proboszcz Parafii Strzelce a także Dyrektorzy Szkół – Pani Albina Kotarska oraz Pani Elżbieta Idzi. Spotkanie rozpoczęło się Jasełkami wykonanymi przez  dzieci i młodzież z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego z Domaszowic. Po skończonych występach głos zabrał Wójt Gminy – Zenon Kotarski, który złożył wszystkim świąteczne życzenia . Po podzieleniu się opłatkiem wszyscy goście delektowali się tradycyjnymi potrawami wigilijnymi: zupą grzybową, pierogami z kapustą i z grzybami, rybą, kapustą z fasolą. Było także ciasto, owoce oraz kompot z suszonych owoców. Uroczyste spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem wraz z zespołem ludowym „Tęcza” ze Strzelec.

wigilia dla samotnych (2).jpeg

Organizatorzy Wigilii - Wójt Gminy Domaszowice oraz Z- ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami składają serdeczne podziękowania Dyrekcji, nauczycielom i pozostałym pracownikom Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, Szkoły Podstawowej w Polkowskiem, Publicznego Przedszkola w Domaszowicach za pomoc w przygotowaniu spotkania. Szczególne podziękowania kierują do zespołu ludowego „Tęcza” oraz dzieci i młodzieży z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach za przygotowaną część artystyczną.

                                                                            Z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                w Domaszowicach – Bożena Białkowska

wigilia dla samotnych (6).jpegwigilia dla samotnych (5).jpeg

×

×

Przejdź do góry