Herb

ZAKUP KOMPUTERÓW DO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMASZOWICACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU KSIĄŻKI.

RTFinformacja do materiałów reklamowych.rtf (198,87KB)

Gminna  Biblioteka Publiczna w Domaszowicach w dniu 14 października 2013 r. zgłosiła swój udział w programie dotacyjnym „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2013” realizowany przez Instytut Książki. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

Wniosek „Komputery dla systemu bibliotecznego” złożony przez Gminną  Bibliotekę Publiczną w Domaszowicach  został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymaliśmy dofinansowanie
w wysokości 12 000,00 złotych na zakup sprzętu komputerowego. Z otrzymanych funduszy zakupiliśmy 3 komputery stacjonarne z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, urządzenie wielofunkcyjne oraz czytnik kodów kreskowych – niezbędny do wdrożenia systemu bibliotecznego mak+.

Projekt ma na celu wyposażenie naszej Biblioteki w sprzęt komputerowy i  oprogramowanie niezbędne w pracy bibliotecznej, w zakresie; gromadzenia i opracowania zbiorów ( baza zasobów), informacji o zbiorach ( katalog online), ewidencji czytelników i wypożyczeń, kontroli ( skontrum ) zbiorów, statystyki  bibliotecznej.

Zakupiony dzięki realizacji zadania sprzęt i oprogramowanie będzie również używane przez użytkowników i czytelników, którzy będą mogli korzystać z zasobów  Internetu oraz innych danych informatycznych biblioteki. Natomiast Biblioteka jest zobowiązana do skatalogowania wszystkich książek oraz udostępnienie bazy online dla czytelników w ciągu dwóch lat. Mamy nadzieję, że  realizacja tego zadania przyczyni się do  usprawnienia opracowania zasobów bibliotecznych, umożliwi udostępnianie informacji katalogowych online oraz przyspieszy automatyzację innych procesów bibliotecznych. Realizacja projektu ma na celu podniesienie standardu Biblioteki w Domaszowicach.

Informacja o „zakupie komputerów dofinansowanych ze środków Instytutu Książki” znajduje się w pomieszczeniach biblioteki, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w gablotach Urzędu Gminy.

„Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki”

Edyta Matkowska – Dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach

 

logo instytutu.jpeg

×

×

Przejdź do góry