Herb

BARWY MOJEJ OJCZYZNY

Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość. Od 1937 roku dzień 11 listopada ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej został ustanowiony Świętem Niepodległości i do dziś jest uroczyście obchodzony.

11 listopada1.jpeg

Na pamiątkę tych wydarzeń 8 listopada w Szkole Podstawowej w Polkowskiem odbyła się gminna uroczystość pod hasłem Barwy mojej Ojczyzny. Wzięli w niej udział kombatanci, którym w dużej mierze była ona poświęcona; wraz z  Prezesem Gminnego Koła – Stanisławem Wieczorkiem, swoją  obecnością zaszczycili także panowie Kazimierz Steć  i Jan Żuliński. Wśród zaproszonych gości byli również: Wójt Gminy Domaszowice - Zenon Kotarski, Sekretarz Gminy – Alicja Piasecka, dyrektorzy placówek oświatowych, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy i oświaty oraz rodzice i uczniowie.

11 listopada2.jpeg

Pani dyrektor Elżbieta Idzi rozpoczęła oficjalną część spotkania od powitania zgromadzonych gości i podkreślenia wagi obchodzonego święta. Szczególnie ciepło powitała przybyłych na uroczystość kombatantów, po czym uczniowie wręczyli im czerwone róże, jako symbol wdzięczności za poświęcenie dla Ojczyzny.

Dzieci zabrały zgromadzonych, w krótką podróż historyczną przypominając trudne dzieje naszej Ojczyzny i jej drogę ku wolności. Wiersze i scenki, które przygotowali uczniowie przeplatane były pieśniami patriotycznymi. Na zakończenie akademii najmłodsi, w pięknych strojach ludowych, wykonali taniec Trojak.

11 listopada3.jpeg

Uczniowie stanęli na wysokości zadania, zadbali o powagę uroczystości,  przypomnieli o najwyższych wartościach narodowych. Część artystyczną przygotowali pod kierunkiem swoich nauczycieli: Mirosławy Mentek, Marii Nowakowskiej, Lidii Brus i Ewy Wojtowicz. Za wystrój sali i przygotowanie dekoracji, która okazała się pięknym tłem dla przedstawianych zdarzeń, odpowiadała pani Natalia Jaceniuk.

Po części artystycznej pani dyrektor zaprosiła kombatantów do pamiątkowego zdjęcia. Obecność tych szczególnych gości oraz zaangażowanie uczniów i pracowników szkoły w przygotowanie uroczystości sprawiły, że okazała się ona wyjątkową lekcją patriotyzmu.

×

×

Przejdź do góry