Herb

DZIEŃ SENIORA

20 października obchodziliśmy Europejski Dzień Seniora, przy okazji którego Wójt Gminy Zenon Kotarski składa najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności wszystkim Seniorom zamieszkującym Gminę Domaszowice. Obchody tego święta mają na celu  kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

***

tn_Dzień Seniora 4.jpeg

Z obchodami święta Seniora zbiegło się uroczyste przekazanie przewodnictwa Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Domaszowicach przez panią Stanisławę Dunaj dla pani Wiesławy Suszek. Pani Stanisławie serdeczne podziękowania za całokształt pracy wykonanej na rzecz gminnej społeczności, a dla pani Wiesławy życzenia wytrwałości i powodzenia składa Wójt Gminy Domaszowice Zenon Kotarski.

***

Korzystając z okazji pani Stanisława Dunaj pragnie serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Domaszowice Zenonowi Kotarskiemu oraz Sekretarz Gminy Alicji Piaseckiej za to, że w czasie kiedy pełniła funkcję przewodniczącej Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Domaszowicach zawsze mogła liczyć na pomoc i wsparcie z Ich strony.

×

×

Przejdź do góry