Herb

Miejsce wypoczynku w Domaszowicach już oddane do użytku

Dnia 25 listopada br. odbył się uroczysty odbiór zadania pn. „Utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów w centrum wsi Domaszowice” realizowanego przez Gminę Domaszowice w ramach Osi 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

tn_Miejsce wypoczynku w Domaszowicach przed realizacją zadania.jpeg

Miejsce wypoczynku przed realizacją zadania

 

tn_Miejsce wypoczynku w Domaszowicach przed realizacją zadania (1).jpeg

Miejsce wypoczynku przed realizacją zadania

W ramach zadania położono kostkę brukową na części urządzanego miejsca wypoczynku (parking naprzeciwko gospody w Domaszowicach), zakupiono ponadto urządzenia: altanę ławami i siedziskami, ławki, drewnianą studnię, kwietniki na rośliny, kosze na śmieci. Postawiono także tablice informacyjną z mapą gminy. Część terenu obsadzono krzewami, m.in. jałowcem, tawułą, sosną, żywotnikiem. Wartość zadania wyniosła ogółem ok. 40.000 zł, w tym dofinansowanie unijne 23.758,66 zł. Zadanie ma służyć mieszkańcom i turystom odwiedzającym gminę Domaszowice. Wykonawcą zadania była firma P.P.U.H DOMEL s.c. Robert Pawłowski, Zenon Pawłowski z Domaradza (wykonawca kostki brukowej), Zakład Stolarski Andrzej Ostafijczuk z Wielołęki (wykonawca urządzeń drewnianych) oraz Agencja Reklamowa Monika Markowska z Namysłowa (wykonawca tablicy informacyjnej z mapą gminy).

 

tn_Miejsce wypoczynku w Domaszowicach po realizacji zadania (2).jpeg

Miejsce wypoczynku po zrealizowaniu zadania

 

tn_Miejsce wypoczynku w Domaszowicach po realizacji zadania (1).jpeg

Miejsce wypoczynku po zrealizowaniu zadania

 

tn_Miejsce wypoczynku w Domaszowicach po realizacji zadania.jpeg

Miejsce wypoczynku po zrealizowaniu zadania

Zadanie pn. „Utworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów w centrum wsi Domaszowice” jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Umowa przyznania pomocy nr 00199-6930-UM0840207/10 z dnia 10.08.2011 r.

 

loga LEADER.jpeg

×

×

Przejdź do góry