Zawiadomienie o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 13 września 2019 roku o godz. 13.00           W Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10 przyjmowane są wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych          Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw          NASZA GMINA Informator Samorządowy Gminy Domaszowice - nr 2 2019 wyd IV-VI        Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy         Gospodarka odpadami komunalnymi (zaktualizowano Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku)

Dziś jest: sobota, 21-09-2019
Imieniny Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zapraszamy na Bezpłatny Kurs Języka Angielskiego

Zapraszamy na Bezpłatny Kurs Języka Angielskiego dla osób dorosłych, w ramach projektu:

"Podnoszenie kwalifikacji językowych mieszkańców małych miejscowości województwa opolskiego" nr WND-POKL.09.06.02-16-031/12
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Człowiek - najlepsza inwestycja"

Uczestnik projektu bierze udział w szkoleniu z języka angielskiego - 240 godzin dydaktycznych kończących się egzaminem zewnętrznym na międzynarodowy certyfikat TOEIC, zajęcia odbywają się w trybie popołudniowym 6 godzin tygodniowo.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 18-64 lat uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
• osoby które ukończyły 50 rok życia (bez względu na poziom wykształcenia);
• osoby do 50 roku życia z wykształceniem co najwyżej średnim;

Preferowane będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie, sprawujące opiekę nad dziećmi/osobami zależnymi, z wykształceniem poniżej średniego, deklarujące dochód netto poniżej 1500 zł miesięcznie na osobę.

W kursie NIE mogą uczestniczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne!!!

Więcej informacji w Urzędzie Gminy pok. nr 5; tel.: 77/ 4108 250 wew. 111.