Herb

II Biesiada Rycerska w Siemysłowie

tn_II Biesiada.jpeg

W dniach 24 – 25 sierpnia w Siemysłowie w parku wiejskim odbyła się II Biesiada Rycerska, której głównym organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Siemysłów. Uroczystość została otwarta i jako pierwszy przemawiał Wójt Gminy Domaszowice – Zenon Kotarski, który przywitał wszystkich zgromadzonych, dziękując jednocześnie członkom Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Siemysłów za organizację uroczystości i całokształt działalności, w tym uporządkowanie i zagospodarowanie parku wiejskiego. Następnie Prezes OSP Siemysłów – Zbigniew Feduch wręczył podziękowanie za wsparcie finansowe na rzecz OSP Siemysłów przybyłemu na imprezę przedstawicielowi firmy Solano Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – Panu Andrzejowi Latusek.

tn_II Biesiada1.jpeg

Drużyna Wojów Ślężańskich KRUK odtworzyła dawny obóz rycerski, na tyle dokładnie, na ile było to możliwe. W trakcie trwania uroczystości zaprezentowali charakterystyczne stroje. Następnie odbył się pokaz walk rycerskich, także na koniu. Przez cały czas trwania festynu można było spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku, dzieci mogły pojeździć konno. Największą atrakcją dla najmłodszych uczestników biesiady było poszukiwanie skarbów ukrytych w wielkiej pryzmie piasku. Poza tym działała loteria fantowa, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie jeśli chodzi o losy niespodzianki. Nikt też nie może narzekać, że był głodny – do dyspozycji uczestników były kiełbaski, frytki, kukurydza, słodkości a także piwo i miód pitny.


tn_II Biesiada2.jpeg

Dziękujemy za przybycie na II Biesiadę Rycerską Wójtowi Gminy – Zenonowi Kotarskiemu, Sekretarz Gminy – Alicji Piaseckiej, Przewodniczącemu Rady Gminy – Janowi Nowakowi, Prezesowi P.P.H. „Ferma – Pol” w Zalesiu – Krzysztofowi Gołębiowskiemu, przedstawicielowi firmy Solano Polska Sp. z o. o. – Andrzejowi Latusek, Pani Renacie Jażdż – Zaleskiej oraz wszystkim uczestnikom.

Ze swojej strony pragnę podziękować również wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tegorocznej Biesiady.

 

Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz

Rozwoju Wsi Siemysłów

Franciszek Bartczyszyn

tn_II Biesiada3.jpeg

tn_II Biesiada4.jpeg

tn_II Biesiada5.jpeg

tn_II Biesiada6.jpeg

tn_II Biesiada7.jpeg

tn_II Biesiada8.jpeg

×

×

Przejdź do góry