Herb

Informacja o realizacji projektu "Aktywna integracja mieszkańców Gminy Domaszowice"

loga POKL.jpeg

Projekt „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice” finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany jest od 01 kwietnia 2013r. do 30 września 2013 r. Projekt jest odpowiedzią na sytuacje problemowe, które dotyczą osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach.  Do wspomnianej grupy w ramach realizowanego projektu kierowane są instrumenty aktywnej integracji: zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej.

W dniu 19.08.2013r. odbyło się uroczyste zakończenie kursów: opiekun/ka dziecięca oraz techniki kulinarne i sztuka cateringu. W trakcie trwania uroczystości beneficjenci ostateczni podzielili się swoimi spostrzeżeniami, obawami i marzeniami związanymi z wprowadzeniem w życie osiągniętych umiejętności. Wszystkim uczestnikom biorącym udział we wsparciu serdeczne gratulacje złożył Wójt Gminy Domaszowice  – Pan Zenon Kotarski, Koordynator projektu - Pani Alicja Piasecka  oraz pracownik socjalny ­– Pani Roksana Geres. Wszyscy uczestnicy otrzymali również certyfikaty o nabyciu nowych kwalifikacji. Ponadto jeden uczestnik, który ukończył w ramach projektu kurs prawa jazdy kat. C, pozyskał zatrudnienie.  

Obecnie kolejni beneficjenci ostateczni aktywnie uczestniczą w kursie brukarz.
Dotychczas ze wsparcia skorzystało 157 osób, a w obecnym (szóstym) projekcie systemowym bierze udział 25 kursantów.

tn_informacja 1.jpeg

tn_informacja.jpeg

×

×

Przejdź do góry