Herb
  • >

Gospodarka odpadami komunalnymi

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Domaszowice informuje, że osoby które są zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji, mogą składać wnioski o dofinansowanie zadania do sekretariatu Urzędu Gminy Domaszowice  do dnia 30 kwietnia 2022  r.


OGŁOSZENIE

Zawiadamia się wszystkich  mieszkańców Gminy Domaszowice o akcji odbioru komunalnych odpadów wielkogabarytowych.

Odpady będą odbierane wyłącznie od osób fizycznych.

 

Miejscowość

Data odbioru

1.

Domaszowice, Gręboszów, Siemysłów, Strzelce, Sułoszów, Zalesie,

Dziedzice, Nowa Wieś, Polkowskie, Wielołęka, Włochy, Woskowice Górne, Zofijówka

22.03.2022 r.

Do komunalnych odpadów wielkogabarytowych zalicza się m.in.: stare meble, wersalki, krzesła, fotele, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki dziecięce, lodówki, pralki, kuchenki, suszarki, czajniki.

Nie zalicza się do komunalnych odpadów wielkogabarytowych m.in.: okien, drzwi, umywalek, wanien, muszli klozetowych, grzejników, części samochodowych, opon, odpadów remontowych, odpadów ogrodowych, niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, papy, azbestu, popiołu, a także odpadów komunalnych w workach.

Mieszkańcy proszeni są o wystawienie wyżej wymienionych odpadów, przy swojej posesji, w miejscach umożliwiających swobodny dojazd.

Jeżeli dojazd do posesji jest utrudniony, proszę o wystawienie odpadów wielkogabarytowych przy drogach głównych.

ODPADY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE DO GODZ.  7.00  W DNIU ZBIÓRKI !!!


INFORMACJA

Gmina Domaszowice informuję, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaszowice w roku 2021”, zgodnie z umową nr 508/2021/G-13/OZ-ZOA/D

Wysokość dofinansowania 17.831,92 zł

- 8,99 % (7.340,15 zł) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

- 12,85 % (10.491,77 zł) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

- 78,16 % (63.816,08 zł)  środki własne Gminy Domaszowice

Koszt zadania 81.648,00 zł

Wyrobów zawierających azbest usunięto z 32 obiektów.


Wójt Gminy Domaszowice informuje, że rolnicy mogą składać zgłoszenia na usunięcie folii rolniczych do Urzędu Gminy Domaszowice w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Odpady ujęte w zgłoszeniu powinny być posegregowane oddzielnie na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag. Dofinansowanie do 1 tony odpadów wynosi do 500 zł. Jeżeli po przeprowadzeniu zapytania ofertowego cena za 1 tonę usunięcia folii rolniczych uzyskana z najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od przyznanego dofinansowania różnicę pokrywa rolnik. Dofinansowanie w ramach w/w programu stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Domaszowicach w pok. nr 10 oraz w sekretariacie.

Sposób składania zgłoszeń: Sekretariat Urzędu Gminy w Domaszowicach ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. Termin składania zgłoszeń: do 20.08.2021 r.

DOCZgłoszenie - usuwanie folii rolniczych.doc (22,50KB)


PDFHarmonogram odbioru odpadów Gmina Domaszowice_2021.pdf (61,15KB)

Harmonogram odbioru odpadów Gmina Domaszowice_2021.jpeg


INFORMACJA

Gmina Domaszowice uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcieOgólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku”, zgodnie z umową nr 302/2020/G-13/OZ-ZOA/D

Koszt zadania 10.788,12 zł:

1) Dofinansowanie w wysokości 4.994,50 zł, w tym:

- 23,15 % (2.497,25 zł) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

- 23,15 % (2.497,25 zł) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

2)  Środki własne Gminy Domaszowice 53,70 % (5.793,62 zł), 

Wyroby zawierające azbest usunięto z 8 obiektów w miejscowościach: Siemysłów, Domaszowice, Woskowice Górne i Polkowskie.


PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaszowice za 2019 rok.doc.pdf (341,56KB)

ODTuzupełnienie do rocznej analizy gospodarki odpadami za rok 2019.odt (12,57KB)


Harmonogram Gmina Domaszowice 2020.jpeg

PDFHarmonogram Gmina Domaszowice 2020.pdf (174,26KB)


PDFHarmonogram Gmina Domaszowice 2019.pdf (144,68KB)


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOT. PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

PN. ”USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW

POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Wójt Gminy Domaszowice informuje, że Gmina Domaszowice planuje ubiegać się  o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w programie jest przeprowadzenie na terenie gminy inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Inwentaryzacja będzie prowadzona poprzez przyjmowanie od rolników indywidualnych zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Domaszowicach w pok. nr 12 i 10, na stronie internetowej www.domaszowice.pl oraz u Sołtysów.

Sposób składania zgłoszeń: Sekretariat Urzędu Gminy w Domaszowicach ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Termin składania zgłoszeń: do 25.11.2019 r.

 

Zgłoszenie do pobrania:

DOCzgłoszenie.doc (39,00KB)


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOT. USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Osoby prowadzące działalność rolniczą mogą odpłatnie

przekazywać folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej

do niżej wymienionych punktów:

EKO - SERWIS Janusz Szczęśniak
ul. Parkowa 20 46-113 Wilków
Tel./ 77/ 419 56 83

Tel.503 939 011

Ecofol

ul.Szymonowska 6, 46-250 Wołczyn

tel: 602.266.369

kontakt@ecofol.pl


INFORMACJA

Gmina Domaszowice informuję, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2019 roku”,

zgodnie z umową nr 93/2019/G-13-OZ-ZOA/D

Wysokość dofinansowania 12.440,15 zł

- 72,49 % (12.440,15 zł) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

- 27,51 % (4.721,05 zł)  środki własne Gminy Domaszowice

Koszt zadania 17.161,20 zł

Wyrobów zawierających azbest usunięto z 13 obiektów.


[file,id_cms='7263',type='attachment'PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaszowice za 2017 rok.pdf (3,33MB)


- 10 maja 2017 r.


PDFROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOMASZOWICE ZA 2016 ROK.pdf (471,28KB)


UWAGA !!!

ZMIANA STAWKI ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD 01.02.2017 r. STAWKA OD OSOBY 8 ZŁ (SEGREGACJA)

OD 01.02.2017 r. STAWKA OD OSOBY 16 ZŁ (BRAK SEGREGACJI)

POZOSTAŁE STAWKI BEZ ZMIAN


Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku:


PDFROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOMASZOWICE ZA 2015 ROK.pdf (181,47KB)


Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w dniach 25 kwietnia 2016 roku:ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOMASZOWICE ZA 2014 ROK: PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r..pdf (1,89MB)


Harmonogram odbioru odpadów w 2015 roku:  


 

kliknij tutaj >>>>>   DEKLARACJA DO WYPEŁNIENIA   <<<<< kliknij tutaj

 


PDFOgłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych 11 i 12 września 2014 r..pdf (147,57KB)


PDFInformacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.pdf (205,44KB)


Harmonogram odbioru odpadów w 2014 roku:


Informacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia pod nazwą: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaszowice":

PDFInformacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia pod nazwą - Unieszkodliwienie wyrobów zawieracjących azbest z terenu Gminy Domaszowice - Edycja V.pdf (43,80KB)

PDFInformacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia pod nazwą - Unieszkodliwienie wyrobów zawieracjących azbest z terenu Gminy Domaszowice - Edycja IV.pdf (44,80KB)


Drodzy mieszkańcy!

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą "Szkodliwości azbestu i obowiązków mieszkańców w tym zakresie":

PDFSzkodliwosc_azbestu_i_obowiazki_mieszkancow_szkolenie.pdf (2,31MB)


plakat_jpg.jpeg


Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Domaszowice:

Od 01 lipca 2013 r. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Domaszowice.

Odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny (zmieszany) odbierane będą spod posesji zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice (poniżej).

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), ul. Grunwaldzka, 46 - 100 Namysłów  (na przeciwko oczyszczalni ścieków) będzie czynny w godz. 10.00 – 17.00 pon. - pt. oraz w godz. 10.00 – 14.00 w soboty. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) podlega pod Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. systemem akcyjnym zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice.

Odpady zmieszane, zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych będzie można składować na składowisku odpadów w Ziemiełowicach.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Domaszowice oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyniósł 4,68%.

Osiągnięty przez Gminę Domaszowice oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0%.


Sposób segregacji odpadów komunalnych:

Jak segregować odpady

Przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami:


Uchwała nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice.

zmiany:

Uchwała nr XXI.149.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice.

Uchwała nr XXII.157.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice.


Uchwała nr XXII.160.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

zmiany:

Uchwała nr XXIII.165.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


Uchwała nr XX.136.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała nr XXII.159.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.


Uchwała nr XII.80.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice.


Uchwała nr XX.135.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

zmiany:

Uchwała nr XXII.158.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.135.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


Deklaracje do pobrania:

PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.pdf (178,94KB)

PDFInformacja o dofinansowaniu w roku 2018.pdf (129,38KB)

×

×

Przejdź do góry