Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 13.00                             INFORMACJA! W dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Gminy Domaszowice będzie nieczynny! Czad i ogień!                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: niedziela, 16-12-2018
Imieniny Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Kombatanci

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Gminne
Prezes - Stanisław Wieczorek
46 - 146 Domaszowice
tel./fax. 410 82 85, 410 82 50


DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacji ruchu oporu a także byli więźniami hitlerowskich i stalinowskich obozów koncentracyjnych.

Celami Związku są:
1) kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa,
2) otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w sprawach socjalnych i zdrowotnych,
3) popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania ojczyźnie,
4) dbałość o patriotyczną i obywatelską postawę swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemną życzliwość,
5) reprezentowanie interesów swych członków wobec władz, organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji i organizacji społecznych, obrona czci, godności i honoru członków Związku,
6) działanie na rzecz godnego honorowania i otaczania opieką miejsc pamięci narodowej,
7) umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą.
 
WŁADZE KOŁA
Organem reprezentującym Koło jest Zarząd w składzie:
Prezes - Stanisław Wieczorek
Viceprezes - Zygmunt Pawłowski
Skarbnik - Stanisław Wieczorek
Członkowie - Józef Loster, Maria Wołoszyn, Karol Rojowski, Jan Żuliński.