Herb

Wielołęka

Zabytki w Wielołęce:

1)      Kapliczka – dzwonnica, XIX/XX w.

2)      Krzyż przydrożny, lata 30 XX w.

Wielołęka kapliczka.jpeg

Kapliczka – dzwonnica, XIX/XX w.

×

×

Przejdź do góry