Herb

Polkowskie

Zabytki w Polkowskiem:

1)      Dzwonnica, XIX/XX w.

2)      Park pocmentarny, XIX w.

dzwonnica.jpeg

Dzwonnica, XIX/XX w.

 

2 Pozostałości po cmentarzu niemieckim.jpeg

Park pocmentarny, XIX w.

 

2 Pozostałości po cmentarzu niemieckim1.jpeg

Park pocmentarny, XIX w.

 

2 Pozostałości po cmentarzu niemieckim2.jpeg

Park pocmentarny, XIX w.

 

2 Pozostałości po cmentarzu niemieckim3.jpeg

Park pocmentarny, XIX w.

 

×

×

Przejdź do góry