Herb

Gręboszów

Zabytki w Gręboszowie:

1)      Kościół filialny p.w. św. Katarzyny 1897-99 r.

2)      Cmentarz parafialny przy kościele filialnym, koniec XVIII w.

3)      Mogiły ofiar II wojny światowej

4)      Spichlerz pałacowy, 1 poł. XIX w.

5)      Brama wjazdowa pałacowa, XIX w.

6)      Park pałacowy, XVIII w.

7)      Kordegarda z bramą wjazdową, 2 poł. XIX w.,

8)      Gorzelnia, 1 poł. XIX w.,

9)      Spichlerz w zespole folwarcznym, ok. 1840 r.

10)  Stacja kolejowa PKP, pocz. XX w.

11)  Nagrobek Maurycego Priftitz-Gaffron, 1789 r.

12)  Nagrobek Gustawa Henckel von Donnersmarck, 1813 r.

Gręboszów - Kościół filialny p.w. św. Katarzyny (1897-99, restaurowany 1936-37)1.jpeg

Kościół filialny p.w. św. Katarzyny 1897-99 r.

 

Gręboszów - Kordegarda z 2 połowy XIX w. - stara leśniczówka.jpeg

Kordegarda z bramą wjazdową, 2 poł. XIX w.

 

słup bramy wjazdowej do kordegardy.jpeg

Kordegarda z bramą wjazdową, 2 poł. XIX w.

 

5 Zabytkowa gorzelnia (I połowa XIX w.).jpeg

Spichlerz pałacowy, 1 poł. XIX w.

 

2 Cmentarz przykościelny Gręboszów.jpeg

Cmentarz parafialny przy kościele filialnym, koniec XVIII w.

 

4 Nagrobek rodziny Henckel von Donnersmarck1.jpeg

Nagrobek Gustawa Adolfa Hanckler v. Donnersmarck, żeliwny, 1813 r.

 

4 Nagrobek rodziny Henckel von Donnersmarck.jpeg

Nagrobek o formach rzeźbiarskich rodziny Henckel von Donnersmarck

×

×

Przejdź do góry