Herb

Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie

Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie, utworzony uchwałą Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r., obejmuje północną część województwa opolskiego, łącznie obszar o powierzchni 118.367 ha, z czego niecałe 5% znajduje się na terenie gminy Domaszowice. Granica chronionego obszaru przebiega w gminie od Duczowa Małego do Wielołęki. Stąd drogą na zachód do Domaszowic i dalej drogą na południowy-zachód w kierunku Siemysłowa, aż do przecięcia z drogą na Gręboszów. Stąd drogą tą na zachód do granicy kompleksu leśnego i granicą polno-leśną do drogi Gręboszów-Domaszowice. Drogą tą przez Gręboszów do przecięcia z linią kolejową Namysłów-Kluczbork i torem kolejowym na zachód do granicy lasu. Lasy chronionego krajobrazu należą do najcenniejszych florystycznie obszarów województwa. Wynika to przede wszystkim z dużej lesistości.

Gatunki roślin podlegających prawnej ochronie, rzadkie i ginące w skali kraju lub regionu występujące na terenie gminy:
- Domaszowice - Zanokcica skalna (Asplenium trichomanes)
- Wielołęka - Zanokcica piaskowa (Asplenium arenarius), Bluszcz pospolity (Hedera helix), Ponikło igłowate (Eleocharis acicularis), Bagno zwyczajne (Ledum palustre)
- Nowa Wieś - Bagno zwyczajne (Ledum palustre)
- Zofijówka - Storczyk majowy (Dactylorhiza majalis), Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), Kruszczyk (Epipactis helleborine), Śnieżyca wiosenna (Leucoium vernum), Listera jajowata (Listera ovata), Nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum), Czarna porzeczka (Ribes nigrum)
- Międzybrodzie - Podejźrzan księżycowy (Botrychium lunaria), Turzyca (Carex umbrosa), Kanianka koniczynowa (Cuscuta trifolii), Ponikło (Eleocharis quinqueflora), Tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflora), Bobek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), Dziewięciornik błotny (Parnassia palustris), Jaskier wielki (Ranunculus lingua), Wierzba Rokita (Salix rosmarinifolia).

Na terenie gminy występują również pływające zbiorowiska wodnych jaskrów, tworzące najczęściej jednogatunkowe agregacje na niewielkich powierzchniach w cieku wodnym Oziąbel.
 

Na podstawie Ostoje przyrody Natura 2000 w województwie opolskim
- koncepcja regionalna, Opole 2001
×

×

Przejdź do góry