Herb

Strzelce

Strzelce pieczęć.gif

Pierwsza wiadomość o wsi pochodzi z 19 lutego 1283 roku. Książę śląski Henryk Prawy odnowił sołtysowi Janowi w Strzelcach przywilej na lokowanie wsi. Wieś istniała więc już przed 1283 roku i wydany wówczas dla sołtysa dokument stanowił odnowienie zaginionego oryginału. Dnia 26 lutego 1326 roku proboszcz w Strzelcach Henryk wystąpił jako świadek w dokumencie pewnego Güntera ze Świebodów. Jest to pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła w Strzelcach, który powstał wcześniej. W roku 1353 księga wyposażenia księstwa wrocławskiego wymienia dużą wieś Strzelce, która posiadała 103 łany. Około połowy XV wieku zbudowano zasklepioną nawę kościoła. Z tego okresu pochodzi także prezbiterium świątyni. Wieża pochodziła z końca XV wieku. W roku 1525 katolicki kościół zajęli protestanci, ludność musiała zmienić wyznanie z woli właściciela wsi. W roku 1654 cesarska komisja rządowa rewindykowała kościół na rzecz katolików. Ostatni pastor Zabte musiał opuścić parafię. W tym czasie wieś stanowiła cesarskie lenno, które znalazło się w zastawie Rady Miasta Wrocławia. W roku 1654 pierwszym katolickim proboszczem został ksiądz Petricius.

Strzelce.jpeg

W 1789 roku część wsi i plac, na którym stał kościół należały do jurysdykcji Rady Miasta Wrocławia. W 1795 roku część wsi z dworem należała do Wrocławia, druga część do Bukowy Śląskiej. Jej właścicielem był wówczas von Strachwitz - prałat wrocławskiej katedry. Trzecia część wsi należała do Woskowic Małych, którym władała wdowa von Kalkkreuth. W 1817 roku w południowej części wsi przy drodze na Woskowice Górne wystawiono wiatrak, który został w połowie XIX wieku przeniesiony do Domaszowic, by w 1889 roku powrócić znów do Strzelec. W 1844 roku wieś Strzelce podzielona była nadal na trzy części. We wsi były szkoły protestancka i katolicka. W roku 1929 w Strzelcach mieszkało 1296 osób, w 1939 - 1641. Do wsi należały kolonie: Zaleśne (Salesche), Strzelce Ratajskie (Rateiski) i Szeroka Wieś (Breitend).

Na podstawie "Monografii Gminy Domaszowice" wg R. Majchera
 

Strzelce1.jpeg

×

×

Przejdź do góry