Herb

Polkowskie

Polkowskie pieczęć.gif

Najstarszy znany dokument wymieniający wieś pochodzi z roku 1362, wówczas wieś występowała pod nazwą Pulkiewicz. Aż do końca XVIIIw. brak jest o niej wiadomości. Wiadomo, że Polkowskie należało do zakonu Joannitów w Namysłowie. W 1795 roku we wsi znajdowało się 10 wolnych ogrodników, 5 zagrodników, młyn-wiatrak, owczarnia, cegielnia, 16 gospodarstw rolnych, mieszkało 7 tkaczy lnu, była karczma, folwark, łącznie 18 dymów ze 110 mieszkańcami. Do wsi należała kolonia Nowe Polkowskie założona w 1770 roku przez zakon Joannitów. W 1844 roku wieś stanowiła domenę królewską. Bez kościoła domena dzieliła się na: Stare Polkowskie z 18 domami, 166 mieszkańcami, młynem-wiatrakiem, piekarnią oraz dużymi polami drzewa morwowego, gdzie hodowano jedwabniki oraz Nowe Polkowskie z 12 domami i 77 mieszkańcami.
W ramach akcji germanizacyjnej hitlerowcy zacierając wszelkie ślady polskości na tym terenie w 1936r. zmienili nazwę wsi Polkowitz na Ordenstal. W chwili wybuchu wojny w roku 1939 wieś liczyła 268 mieszkańców.

Na podstawie "Monografii Gminy Domaszowice" wg R. Majchera

Polkowskie.jpeg


 

×

×

Przejdź do góry